Giới thiệu Trung tâm Đào tạo Dinh dưỡng và Thực phẩm

Cập nhật: 10/11/2018 - Lượt xem: 32530
Ngày 7/06/2002, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký quyết định số 2193/QĐ-BYT thành lập "Trung tâm đào tạo liên tục về Dinh dưỡng và Thực phẩm" thuộc Viện Dinh dưỡng

Với chức năng nhiệm vụ:
1. Đào tạo lại và đào tạo liên tục cho các đối tượng có nhu cầu về chuyên ngành dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm
2. Bổ túc nghiệp vụ và phương pháp nghiên cứu về dinh dưỡng và vệ sinh thực phẩm
3. Tham gia đào tạo đại học và sau đại học chuyên ngành dinh dưỡng và an toàn thực phẩm theo đúng qui định của pháp luật
4. Mở rộng hợp tác về đào tạo dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm với các Trường, Viện, các cơ quan trong nước cũng như hợp tác quốc tế theo kế hoạch của Viện.

Cơ cấu tổ chức:
- Cán bộ biên chế: Trung tâm đào tạo gồm có 7 cán bộ trong biên chế đó có 3 tiến sĩ, 3 thạc sĩ và một cử nhân. Trung tâm có một giám đốc và hai phó giám đốc.
- Đội ngũ giảng viên: Ngoài cán bộ của trung tâm, đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy tại trung tâm đào tạo gồm các PGS, tiến sĩ, thạc sĩ là các cán bộ của Viện Dinh Dưỡng (4 PGS, 18 tiến sĩ, 20 thạc sĩ).
Ngoài ra các cán bộ từ các trường đại học Y, các bệnh viện, các Viện có liên quan cũng được mời làm giảng viên kiêm nhiệm cho trung tâm đào tạo.

 

 

 

 Tập thể cán bộ Trung tâm Đào tạo dinh dưỡng và Thực phẩm
Cơ sở đào tạo:
Trung tâm có giảng đường đạt chuẩn quốc gia để đào tạo và tổ chức bảo vệ cho các đối tượng học viên là tiến sĩ.
Đầy đủ các trang thiết bị, máy móc phục vụ giảng dạy như máy tính, LVD-projector, Video, bàn ghế, bảng, phòng học ...
Bên cạnh đó trung tâm phối hợp chặt chẽ với:
- Trung tâm Kiểm nghiệm, khoa vệ sinh an toàn thực phẩm của Viện để làm cơ sở giảng dạy cho các khóa học về VSATTP.
- Khoa dinh dưỡng lâm sàng - tiết chế của Viện, Phòng khám tư vấn của Viện Dinh Dưỡng và các khoa dinh dưỡng tiết chế của các bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện 19 tháng 8, Bệnh viện Vệt Xô, Viện 103 để đào tạo các khóa học về Dinh dưỡng Lâm sàng tiết chế