Luận án tiến sĩ của NCS Khúc Thị Hiền

Cập nhật: 11/6/2022 - Lượt xem: 940

Họ và tên NCS: Khúc Thị Hiền

Tên đề tài: Hiệu quả bổ sung đa vi chất dinh dưỡng và bột lá Riềng ấm lên tình trạng dinh dưỡng và miễn dịch của trẻ em 36-59 tháng tuổi dân tộc Thái tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

Chuyên ngành: Dinh dưỡng

Mã số: 9720401

Hướng dẫn khoa học:

1. TS. Hà Anh Đức

2. PGS. TS. Bùi Thị Nhung

Cơ sở đào tạo: Viện Dinh dưỡng

NỘI DUNG

 I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Trẻ mầm non 36-59 tháng tuổi có nguy cơ tiếp xúc với nhiều mầm bệnh nên trẻ dễ bị nhiễm bệnh và suy dinh dưỡng. Can thiệp bổ sung vi chất dinh dưỡng là một trong những giải pháp cấp bách, tiết kiệm chi phí để cải thiện tình trạng dinh dưỡng và sức khỏe của trẻ em.

Riềng ấm (Alpinia zerumbet), một loài dược liệu được người dân nhiều nước sử dụng trong các món ăn cũng như trong nhiều bài thuốc dân gian đã được nghiên cứu xác định, phân lập, chiết xuất các hợp chất sinh học có tác dụng tăng cường miễn dịch, nâng cao sức khỏe. Tuy nhiên, vẫn chưa có nhiều công trình tìm hiểu về tác dụng của cây Riềng ấm lên sức khỏe của trẻ em.

Sơn La, một tỉnh nghèo miền núi Tây Bắc, có tỷ lệ người dân tộc Thái chiếm 54%. Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em của tỉnh Sơn La vẫn ở mức cao trong khu vực Tây Bắc và so với toàn quốc, suy dinh dưỡng đặc biệt phổ biến ở trẻ em dân tộc thiểu số. Vì thế, để có dẫn liệu đánh giá hiệu quả của việc kết hợp bổ sung đa vi chất dinh dưỡng và bột lá Riềng ấm làm cơ sở xây dựng giải pháp can thiệp góp phần giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng, giảm nguy cơ bệnh tật của trẻ em dân tộc Thái vùng khó khăn, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài với mục tiêu sau:

1. Đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ em 36-59 tháng tuổi tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

2. Đánh giá hiệu quả của bổ sung đa vi chất dinh dưỡng và Bột lá Riềng ấm lên tình trạng dinh dưỡng của trẻ 36-59 tháng tuổi dân tộc Thái.

3. Đánh giá hiệu quả của bổ sung đa vi chất dinh dưỡng và Bột lá Riềng ấm lên chỉ số miễn dịch (IgG, IgM) và nhiễm khuẩn (tiêu chảy, nhiễm khuẩn hô hấp) của trẻ 36-59 tháng tuổi dân tộc Thái.

Những đóng góp mới của đề tài

Nghiên cứu đã cung cấp thêm số liệu khoa học quan trọng về tình trạng dinh dưỡng của trẻ em 36-59 tháng tuổi các dân tộc tại thành phố Sơn La.

Nghiên cứu cho thấy sau 6 tháng can thiệp bổ sung đa vi chất dinh dưỡng và bột lá Riềng ấm cho trẻ em 36-59 tháng tuổi dân tộc Thái suy dinh dưỡng và nguy cơ suy dinh dưỡng có tác dụng cải thiện cân nặng, chiều cao, WAZ, HAZ, nồng độ Hemoglobin và IgG. Can thiệp làm giảm số ngày mắc trung bình trong mỗi đợt nhiễm khuẩn hô hấp, giảm tổng số ngày mắc nhiễm khuẩn hô hấp của trẻ em nghiên cứu.

 II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

- Đối tượng nghiên cứu: Can thiệp được triển khai trên đối tượng trẻ em 36-59 tháng tuổi dân tộc Thái, Trường mầm non Hua La và Trường mầm non Chiềng Xôm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

- Thời gian can thiệp: từ tháng 11/2015 đến tháng 5/2016

- Thiết kế nghiên cứu:

Giai đoạn 1: Nghiên cứu mô tả cắt ngang để thu thấp số liệu về nhân trắc của trẻ em 36-59 tháng tuổi tại 9 trường mầm non trên địa bàn thành phố Sơn La và thu thập số liệu để đánh giá khẩu phần, thiếu máu, nồng độ Hb, nồng độ miễn dịch (IgG, IgM) của trẻ em hai nhóm nghiên cứu.

Giai đoạn 2: Nghiên cứu can thiệp cộng đồng có đối chứng: thử nghiệm can thiệp bổ sung đa vi chất dinh dưỡng và bột lá Riềng ấm hàng ngày có đối chứng (nhóm can thiệp được bổ sung sản phẩm, nhóm đối chứng không được bổ sung), theo dõi tình hình nhiễm khuẩn (tiêu chảy, nhiễm khuẩn hô hấp) và đánh giá hiệu quả sau 6 tháng can thiệp.

 III. KẾT QUẢ CHÍNH VÀ KẾT LUẬN

Tình trạng dinh dưỡng của 2471 trẻ em 36-59 tháng tuổi tại 9 trường mầm non, thành phố Sơn La:

Cân nặng và chiều cao trung bình của trẻ trai là 14,12 ± 1,95 kg và 95,86 ± 4,74 cm, trẻ gái là 13,62 ± 1,72 kg và  95,03 ± 4,68 cm.

Z-score trung bình của trẻ em đều nhỏ hơn 0: WAZ trung bình là -1,12 ± 0,87, HAZ trung bình là -1,57 ± 0,85, WHZ trung bình là -0,31  ± 1,13.

Thực trạng suy dinh dưỡng của trẻ em 36-59 tháng tuổi thành phố Sơn La như sau: SDD thể thấp còi 31,0%, SDD thể nhẹ cân 13,3% và SDD thể gầy còm 5,4%, tỷ lệ thừa cân-béo phì là 3,2%. Tổng số trẻ em mắc một hoặc phối hợp các thể suy dinh dưỡng là 38,64%.

Suy dinh dưỡng thể thấp còi của trẻ em 36-59 tháng tuổi thành phố Sơn La vẫn ở mức rất cao so với ngưỡng phân loại mức độ suy dinh dưỡng ở cộng đồng. Trẻ em dân tộc Thái có tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi cao nhất trong ba nhóm dân tộc (33,6%). Trẻ em ở khu vực ngoại ô có tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi cao hơn so với trẻ em ở khu vực trung tâm thành phố.

Hiệu quả bổ sung đa vi chất dinh dưỡng và bột lá Riềng ấm lên tình trạng dinh dưỡng của trẻ em 36-59 tháng tuổi dân tộc Thái:

Sau 6 tháng được bổ sung đa vi chất dinh dưỡng và bột lá Riềng ấm, mức chênh lệch về cân nặng, chiều cao, chỉ số WAZ, HAZ, nồng độ Hemoglobin của nhóm can thiệp so với nhóm chứng lần lượt là 0,4kg, 0,7cm, 0,27 WAZ và 0,34 HAZ.

Can thiệp trong thời gian 6 tháng chưa thấy tác dụng phòng bệnh, điều trị suy dinh dưỡng cũng như thiếu máu ở trẻ em nghiên cứu.

Hiệu quả bổ sung đa vi chất dinh dưỡng và bột lá Riềng ấm lên chỉ số miễn dịch IgG, IgM và nhiễm khuẩn (tiêu chảy và nhiễm khuẩn hô hấp) của trẻ 36-59 tháng tuổi dân tộc Thái:

Sau khi điều chỉnh các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả nghiên cứu, nhóm can thiệp có nồng độ IgG tăng cao hơn so với nhóm chứng 19 mg/dL (p<0,05), nồng độ IgM khác biệt chưa lớn (p>0,05).

Bổ sung đa vi chất dinh dưỡng và bột lá Riềng ấm trong thời gian 6 tháng làm giảm số ngày mắc trung bình trong mỗi đợt nhiễm khuẩn hô hấp, giảm tổng số ngày mắc nhiễm khuẩn hô hấp của nhóm can thiệp so với nhóm chứng.

 IV. KHUYẾN NGHỊ

 1. Dựa trên kết quả của nghiên cứu đến tăng trưởng, nồng độ Hemoglobin và miễn dịch của trẻ em 36-59 tháng tuổi, cần tăng cường sử dụng các sản phẩm bổ sung đa vi chất dinh dưỡng và bột lá Riềng ấm cho trẻ em, đặc biệt là đối với trẻ em dân tộc thiểu số ở những vùng khó khăn có tỷ lệ suy dinh dưỡng và nhiễm khuẩn cao.

 2. Tiếp tục triển khai các nghiên cứu để đánh giá hiệu quả của sản phẩm đa vi chất dinh dưỡng kết hợp với bột lá Riềng ấm trên quy mô rộng hơn, trong thời gian dài hơn ở các nhóm đối tượng khác nhau để có những bằng chứng khoa học vững chắc về hiệu quả của sản phẩm.

Người hướng dẫn khoa học 1

Người hướng dẫn khoa học 2

Nghiên cứu sinh

 

 

 

TS. Hà Anh Đức

 

 

 

PGS. TS. Bùi Thị Nhung

 

 

 

Khúc Thị Hiền

 
 

ABSTRACT OF THE DOCTORAL DISSERTATION

PhD student: Khuc Thi Hien

Thesis title: Effective of multi-micronutrient and powder of Alpinia zerumbet leaves supplementation on nutritional status and immune index of Thai ethnic children 36-59 months in Son La city, Son La province

Specialization: Nutrition

Code: 9720401

Academic advisors:

1. Dr. Ha Anh Duc

2. Assoc. Prof. Dr. Bui Thi Nhung

Institution: National Institute of Nutrition

CONTENT

 I. INTRODUCTION

Preschool children aged 36-59 months are at risk of being exposed to many pathogens, so they are easily infected and malnourished. Intervention for micronutrient supplementation is one of the urgent and cost-effective solutions to improve the nutritional status and health of children.

Alpinia zerumbet a medicinal species used by people in many countries in dishes as well as in many folk remedies, has been studied to identify, isolate, and extract biological compounds with beneficial effects. Boost immunity, improve health. However, there is still not much research on the effects of Alpinia zerumbet on the health of children.

Son La, a poor mountainous province in the Northwest of Vietnam, has 54% of the Thai ethnic group. Child malnutrition rate in Son La province remains high in the Northwest region and compared to the whole country, malnutrition is especially common among ethnic minority children. Therefore, in order to have data to evaluate the effectiveness of the combination of multi-micronutrient and powder of Alpinia zerumbet leaves supplementation as a basis for developing intervention solutions that contribute to reducing the rate of malnutrition, reducing the risk of diseases. of Thai children in disadvantaged areas, we conduct research on the topic with the following objectives:

1. Assessment of nutritional status of children aged 36-59 months in Son La city, Son La province.

2. Evaluation of the effect of multi-micronutrient and powder of Alpinia zerumbet leaves supplementation on the nutritional status of Thai ethnic children 36-59 months.

3. Evaluation of the effect of multi-micronutrient and powder of Alpinia zerumbet leaves supplementation on immune index (IgG, IgM) and infection (diarrhea, respiratory infection) of Thai ethnic children 36-59 months.

New contributions of the thesis:

The research provided important scientific data on the nutritional status of children aged 36-59 months from different ethnic groups in Son La city.

The research showed that after 6 months of intervention, multi-micronutrient and powder of Alpinia zerumbet leaves supplementation for Thai ethnic children at 36-59 months with stunting and stunting risk had the effect of improving weight and height, WAZ, HAZ, Hemoglobin and IgG levels. The intervention reduced the number of days in each episode of respiratory infections, and the total number of days with respiratory infections in the studied children.

 II.  RESEARCH SUBJECT AND METHOD

- Research subjects: The intervention was implemented on 36-59 month old Thai children, Hua La Kindergarten and Chieng Xom Kindergarten, Son La city, Son La province.

- Intervention period: from November 2015 to May 2016

- Research design:

Phase 1: A cross-sectional descriptive study to assess the nutritional status of children aged 36-59 months at 9 kindergartens in Son La city and assess dietary intake, anemia, Hb concentration, immuno concentration (IgG, IgM).

Phase 2: A controlled community intervention study: a controlled trial of daily multi-micronutrient and powder of Alpinia zerumbet leaves supplementation (the intervention group was supplemented with products, the control group was not supplement), monitor the situation of infections (diarrhea, respiratory infections) and evaluate the effectiveness after 6 months of intervention.

 III. MAIN RESULTS AND CONCLUSIONS

Nutritional status of 2471 children aged 36-59 months at 9 preschools, Son La city:

The mean weight and height of boys are 14.12 ± 1.95 kg and 95.86 ± 4.74 cm, girls are 13.62 ± 1.72 kg and 95.03 ± 4.68 cm.

The Z-score of the children was all less than 0: WAZ was -1.12 ± 0.87, HAZ was -1.57 ± 0.85, WHZ was -0.31 ± 1, 13.

Malnutrition status of children aged 36-59 months in Son La city is as follows: stunting 31.0%, underweight 13.3% and wasting 5.4%, overweight-obesity was 3.2%. The total number of children suffering from one or a combination of forms of malnutrition is 38.64%.

Stunted malnutrition of children aged 36-59 months in Son La city is still very high compared to the threshold for classification of malnutrition in the community. Children of the Thai ethnic group have the highest rate of stunting among the three ethnic groups (33.6%). Children in suburban areas have higher rates of stunting than children in urban areas.

Effect of multi-micronutrient and powder of Alpinia zerumbet leaves supplementation on nutritional status of Thai children aged 36-59 months:

After 6 months of multi-micronutrient and powder of Alpinia zerumbet leaves supplementation, the difference in weight, height, WAZ index, HAZ, hemoglobin concentration of the intervention group compared to the control group was 0.4 kg weight,  0.7cm height, 0.27 WAZ and 0.34 HAZ.

Intervention during 6 months has not shown any effect on prevention, treatment of malnutrition as well as anemia in preschool children.

Efficacy of multi-micronutrient and powder of Alpinia zerumbet leaves supplementation on immune index of IgG, IgM and infections (diarrhea and respiratory infections) of Thai children aged 36-59 months:

After adjusting for factors affecting research efficiency, the intervention group had higher IgG levels than the control group 19 mg/dL (p<0.05), the difference in IgM concentration was not large (p>0.05).

Supplementing with multi-micronutrients and powder of Alpinia zerumbet leaves for a period of 6 months reduced the average number of days in each episode of respiratory infections, and the total number of days of respiratory infections in the intervention group compared to the control group.

 IV.  RECOMMENDATIONS

1. Based on the results of the study on growth, hemoglobin levels and immunity in children 36-59 months, it is necessary to increase the use of multi-micronutrient and powder of Alpinia zerumbet leaves supplements for children, especially for with ethnic minority children in disadvantaged areas with high rates of malnutrition and infections.

2. Continue to conduct studies to evaluate the effectiveness of multi-micronutrient combined with powder of Alpinia zerumbet leaves on a broader scale, for a longer time in different target groups to have better results solid scientific evidence of the product's effectiveness.

Academic advisor 1

Academic advisor 2

Student

Dr. Ha Anh Duc

Assoc. Prof. Dr. Bui Thi Nhung

Khuc Thi Hien

TẢI VỀ: