Mẫu phôi văn bằng Tiến sĩ của Viện Dinh dưỡng

Cập nhật: 7/23/2021 - Lượt xem: 6852
Căn cứ theo Thông tư số 27/2019/TT-BGDĐT ngày 30/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định nội dung chính ghi trên văn bằng và phụ lục văn bằng Giáo dục đại học, Viện Dinh dưỡng đã tự chủ thiết kế mẫu và in phôi bằng tiến sĩ với mẫu như sau:
Trân trọng thông báo.