Thanh tra, kiểm tra về An toàn thực phẩm

Cập nhật: 4/22/2018 - Lượt xem: 6835
Viện Dinh dưỡng được Bộ Y tế và Cục An toàn thực phẩm chỉ định là cơ sở kiểm nghiệm
phục vụ quản lý Nhà nước về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm. Viện tham gia các
đoàn thanh-kiểm tra để lấy mẫu kiểm nghiệm các chỉ tiêu chất lượng và an toàn thực
phẩm theo chỉ định của Bộ Y tế và Cục An toàn Thực phẩm.
Viện thực hiện hoạt động kiểm nghiệm đối với các hàng hóa sau:
+ Thực phẩm
+ Nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm
+ Nước, môi trường
+ Bao bì, vật liệu tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm