Giáo trình đào tạo

Cập nhật: 5/22/2023 - Lượt xem: 36797
Trong phần này, chúng tôi sẽ giới thiệu các loại sách giáo khoa, sách tham khảo, bài giảng...thuộc các chương trình đào tạo về dinh dưỡng và thực phẩm, nhằm giúp cho các bạn học viên có thể tham khảo nhanh chóng, thuận lợi.

Các bạn cũng có thể chia sẻ các tài liệu hữu ích thông qua chuyên mục này của chúng tôi, bằng cách gửi các tài liệu đó về cho Ban biên tập, chúng tôi sẽ lựa chọn và upload lên đây giùm các bạn. Chú ý là các bạn phải tuân thủ theo luật bản quyền của nhà nước CHXHCN Việt Nam nhé!

Các bạn có thể truy cập vào Thư viện Điện tử của chúng tôi tại đây