Người đặt nền móng cho khoa học dinh dưỡng Việt Nam

Cập nhật: 10/9/2021 - Lượt xem: 564
Năm nay là năm hướng tới kỷ niệm tròn 100 năm ngày sinh của Cố Giáo sư, Thầy thuốc Nhân dân Từ Giấy, ông là nhà khoa học đầu ngành về vệ sinh và dinh dưỡng của nước ta. Lịch sử đã ghi nhận vai trò nổi bật của ông trong việc kết nối lĩnh vực có liên quan đến dinh dưỡng tại Việt Nam, hệ thống hóa và đưa những kinh nghiệm về dinh dưỡng của nước ta ra với thế giới.

 
©vtv.vn