Thông báo - Tuyển nghiên cứu sinh khoá 16 năm 2020

Cập nhật: 8/11/2020 - Lượt xem: 7154

BỘ Y TẾ

VIỆN DINH DƯỠNG

Số: 463/TB - VDD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v: Tuyển nghiên cứu sinh khoá 16 năm 2020

 

THÔNG BÁO

V/v: Tuyển nghiên cứu sinh khoá 16 năm 2020
Kính gửi:
 -   Các Viện nghiên cứu Y, Dược học;
 -   Các trường đại học: Y Dược; Y tế Công cộng, Đại học Bách khoa, Đại học Nông nghiệp;
 -   Các bệnh viện trung ương, tỉnh;
 -   Các Sở y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Chăm sóc Sức khoẻ Sinh sản;
- Cục An toàn Thực phẩm và các Chi cục An toàn thực phẩm;

Căn cứ thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 4/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sỹ;

Căn cứ chỉ kế hoạch, chỉ tiêu tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ khoá 16 năm 2020 của Viện trưởng Viện Dinh Dưỡng;

I. CHUYÊN NGÀNH, MÃ SỐ VÀ CHỈ TIÊU  TUYỂN SINH:

Chuyên ngành

Mã số

Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh

Dinh dưỡng

9720401

03

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ HÌNH THỨC ĐÀO TẠO: 

1. Đối tượng:

- Thí sinh có bằng tốt nghiệp thạc sĩ đúng chuyên ngành: Dinh dưỡng, Dinh dưỡng Cộng đồng.

-  Thí sinh có bằng tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành gần: Y tế công cộng, Sinh học, Thực phẩm, Công nghệ sinh học Thực phẩm và Nông nghiệp, Điều dưỡng... 

 - Thí sinh có bằng tốt nghiệp thạc sỹ chuyên ngành liên quan: Nhi khoa

2. Hình thức đào tạo: Hệ  không tập trung: 4 năm

III. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN:

1. Điều kiện văn bằng và công trình đã công bố:

1.1.  Người dự thi có bằng thạc sĩ đúng chuyên ngành: cần có ít nhất một bài báo công bố phù hợp với hướng của đề tài luận án dự kiến trên tạp chí khoa học cấp ngành có uy tín như Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm (Viện Dinh dưỡng), tạp chí y học dự phòng (Viện vệ sinh Dịch tễ), tạp chí y học thực hành (Bộ Y tế)...  trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

1.2. Thí sinh có bằng thạc sĩ không đúng chuyên ngành: cần có ít nhất hai bài báo công bố trên tạp chí khoa học có uy tín  như Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm (Viện Dinh dưỡng), tạp chí y học dự phòng (Viện vệ sinh Dịch tễ), Tạp chí Y học thực hành (Bộ Y tế) ... trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

1.3. Những thí sinh có bằng thạc sĩ không đúng chuyên ngành cần có học các môn chuyên ngành của chương trình đào tạo thạc sỹ Dinh dưỡng cộng đồng.

1.4. Trình độ ngoại ngữ : Thí sinh cần thỏa mãn một trong các điều kiện sau:

a) Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập là tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài khác;

b) Bằng tốt nghiệp đại học các ngành ngôn ngữ nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;

c) Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên hoặc Chứng chỉ IELTS (Academic Test) từ 5.0 trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển;

d) Thí sinh thuộc một trong các trường hợp sau phải có khả năng giao tiếp được bẳng tiếng Anh trong chuyên môn (có thể diễn đạt những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn cho người khác hiểu bằng tiếng Anh và hiểu được người khác trình bày những vấn đề chuyên môn bằng tiếng Anh).

- Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sỹ do cơ quan đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập không phải là tiếng Anh;

- Có bằng tốt nghiệp đại học mà ngôn ngữ nước ngoài không phải là tiếng Anh do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;

- Có các chứng chỉ tiếng nước ngoài khác tiếng Anh ở trình độ tương đương do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển theo bảng tham chiếu dưới đây:

STT

Chứng chỉ

Trình độ

1

TOEFL iBT

45 - 93

2

IELTS

5 - 6.5

3

Cambridge examination

CAE 45-59

PET Pass with Distinction

4

CIEP/Alliance française diplomas

 

TCF B2

DELF B2

Diplôme de Langue

5

Goethe -Institut

Goethe- Zertifikat B2

Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB)

6

TestDaF

TDN3- TDN4

7

Chinese Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK)

HSK level 6

8

Japanese Language Proficiency Test (JLPT)

N2

9

ТРКИ - Тест по русскому языку как иностранному (TORFL - Test of Russian as a Foreign Language)

ТРКИ-2

đ) Thí sinh là công dân nước ngoài phải có trình độ tiếng Việt tối thiểu từ Bậc 4 trở lên theo khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài.

1.5. Điều kiện thâm niên công tác: Người dự thi vào chương trình đào tạo tiến sỹ cần có ít nhất 02 năm làm việc chuyên môn trong lĩnh vực đăng ký dự thi (kể từ khi tốt nghiệp thạc sĩ tính từ ngày ký quyết định công nhận tốt nghiệp đến ngày đăng ký dự tuyển).

2. Có bài luận về dự định nghiên cứu (Theo mẫu)

3. Có đề cương nghiên cứu (Theo mẫu)

4. Có hai thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh khoa học như giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ (đã được nhận bằng tiến sĩ sau 3 năm) cùng chuyên ngành; hoặc một thư giới thiệu của một nhà khoa học có chức danh khoa học hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành và một thư giới thiệu của thủ trưởng đơn vị công tác của thí sinh.

5. Được cơ quan quản lý nhân sự giới thiệu dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ.

6. Cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính với quá trình đào tạo theo quy định của Viện (đóng học phí hàng năm theo quy định; hoàn trả kinh phí với nơi đã cấp cho quá trình đào tạo nếu không hoàn thành luận án tiến sỹ).

IV. HÌNH THỨC TUYỂN

- Xét tuyển hồ sơ.

- Thí sinh phải trình bày bài luận về dự định nghiên cứu và đề cương nghiên cứu trước Tiểu ban chuyên ngành Viện Dinh dưỡng.

V. HỒ SƠ DỰ TUYỂN NCS:

1.        Đơn xin dự thi theo mẫu có ghi rõ chuyên ngành xin dự thi và hướng đề tài luận án dự kiến .

2.        Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan (theo mẫu).

3.        Giấy chứng nhận sức khoẻ để học tập của một bệnh viện đa khoa.

4.        Bản sao văn bằng tốt nghiệp đại học, bản sao bằng thạc sĩ và bảng điểm thạc sĩ, bao gồm cả các tín chỉ chuyển ngành với thí sinh là thạc sĩ không đúng chuyên ngành (Các bản sao văn bằng phải có công chứng Nhà nước nếu không phải bản gốc).

5.        Bản khai các công trình khoa học (Lý lịch khoa học) cùng bản chụp các công trình đó (gồm trang bìa tạp chí, mục lục và toàn văn bài báo).

6.        Công văn giới thiệu hay quyết định cho thí sinh dự tuyển của cơ quan quản lý hoặc trường nơi sinh viên vừa tốt nghiệp.

7.        Bài luận về dự định nghiên cứu (theo mẫu).

8.        Đề cương nghiên cứu (01 bản theo mẫu).

9.        Chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định.

10.   Hai thư giới thiệu của các nhà khoa học (01 bản theo mẫu)

11.   Các giấy tờ pháp lý về đối tượng ưu tiên và các giấy tờ hồ sơ liên quan khác (nếu có)

12.   01 ảnh màu mới chụp cỡ 3x4.

Các loại giấy tờ được sắp xếp theo thứ tự trên, đựng trong túi hồ sơ cán bộ và làm 02 bộ. Hồ sơ không đầy đủ thủ tục giấy tờ trên sẽ không được Hội đồng tuyển sinh xét duyệt. Không chấp nhận bổ sung hồ sơ, văn bằng chứng chỉ, công trình công bố sau khi thi. Hồ sơ và lệ phí tuyển sinh không hoàn lại nếu thí sinh bỏ thi hoặc thi không đạt.

VI. LỆ PHÍ DỰ TUYỂN

- Lệ phí đăng ký dự tuyển: 50.000đ/thí sinh/ hồ sơ.

- Lệ phí tiếp nhận và xử lý hồ sơ: 200.000đ/ 1 thí sinh.

- Lệ phí hội đồng xét duyệt và đánh giá bài luận sẽ thông báo sau.

VII. THỜI GIAN  NHẬN HỒ SƠ VÀ XÉT TUYỂN:

- Nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 20/06/2020 đến 20/09/2020 (trực tiếp hoặc theo dấu bưu điện).

- Dự kiến xét tuyển: Tháng 10 - 11/2020.

VIII. ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC :

Trung tâm Đào tạo Dinh dưỡng và Thực phẩm - Viện Dinh dưỡng

48B Tăng Bạt Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 024.39724031                                      Fax: 024.39717885

DĐ: 0976300451 – ThS. Đặng Thị Ngọc Vân

Email: dangthingocvan@dinhduong.org.vn

Website: www.viendinhduong.org.vn

Kính đề nghị Quý cơ quan thông báo nội dung xét tuyển nghiên cứu sinh khoá 16 năm 2020 của Viện Dinh Dưỡng cho các cơ sở trực thuộc để các cán bộ có nguyện vọng thi tuyển hoàn tất các thủ tục đăng ký dự tuyển đúng thời hạn.

LƯU Ý: Các thí sinh có dự định thi tuyển nghiên cứu sinh khóa 16 tại Viện Dinh dưỡng nhưng không phải là thạc sỹ đúng chuyên ngành muốn tham gia học chứng chỉ chuyển đổi cần liên lạc theo địa chỉ trên để biết thông tin chính xác trước khi học chính thức.

Nơi nhận:                                                                                     VIỆN TRƯỞNG

      - Như trên                                                                         

- Lưu HC, TTĐT                                                                                  

- Bộ GD&ĐT (để báo cáo)

- Bộ Y tế (để báo cáo)

 

                                                                                                     LÊ DANH TUYÊN