Thư mời báo giá Cung cấp và lắp đặt biển quảng cáo dịch vụ cho Viện Dinh dưỡng

Cập nhật: 7/25/2023 - Lượt xem: 812

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Về việc Cung cấp, lắp đặt các biển quảng cáo các dịch vụ của Viện Dinh dưỡng

Kính gửi: Quý công ty, đơn vị Cung cấp và lắp đặt biển quảng cáo

Viện Dinh dưỡng xin thông báo đến Quý công ty có đủ điều kiện và năng lực tham gia báo giá cạnh tranh Cung cấp và lắp đặt biển quảng cáo cho Viện Dinh dưỡng, chi tiết như sau:

 - Danh mục báo giá: Chi tiết đính kèm.

 - Lưu ý: Báo giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển, bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.

 - Báo giá bằng tiền đồng Việt Nam.

 - Mục đích báo giá: Làm cơ sở xây dựng dự toán, kinh phí gói thầu.

 - Hình thức báo giá: Bản cứng và bản mềm quét PDF (đã đóng dấu và gửi qua Email).

 - Thông tin xin gửi về: Phòng Vật tư – Quản trị - Viện Dinh dưỡng. Địa chỉ: 48B Tăng Bạt Hổ - Hai Bà Trưng – Hà Nội.

 - Thời hạn gửi báo giá: Trước 15 giờ 00 ngày 27 tháng 7 năm 2023.

 - Thông tin liên hệ: Ông Vũ Xuân Kha, phòng Vật tư – quản trị.

 - Điện thoại: 0943 213 568                                      Email: thauvtqt.nin@gmail.com  

 Trân trọng cảm ơn!

CHI TIẾT NỘI DUNG BÁO GIÁ