Thông báo Tuyển sinh khóa đào tạo về "Dinh dưỡng Lâm sàng - Điều trị" và khoá đào tạo về "Khám tư vấn Dinh dưỡng", "Dinh dưỡng cơ bản"

Cập nhật: 4/29/2020 - Lượt xem: 9879

BỘ Y TẾ

VIỆN DINH DƯỠNG

Số: 324/TB -VDD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2020


THÔNG BÁO

V/v: Tuyển sinh khóa đào tạo về “Dinh dưỡng Lâm sàng - Điều trị”

và khoá đào tạo về “Khám tư vấn Dinh dưỡng”, “ Dinh dưỡng cơ bản”

                 Kính gửi:  Sở Y tế, TTYTDP, TTCSSKSS, Bệnh Viện các tỉnh- thành phố

Do tình hình dich bệnh Covid- 19, để đảm bảo an toàn cho giảng viên và cho học viên, cũng như đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ. Trung tâm đào tạo Viện Dinh dưỡng sẽ tổ chức các lớp tập huấn ngắn hạn 3 tháng theo hình thức đào tạo kết hợp tại chỗ và từ xa, dạy theo phần mềm Zoom và công nghệ các bài nhỏ (MOOC). Việc kết hợp này vừa tạo điều kiện thuận lợi vừa đảm bảo chất lượng giảng dạy và học tập.

Dự kiến khai giảng vào ngày 5 tháng 5 năm 2020

Học phí toàn bộ khóa học 3 tháng: 15.000.000đ/học viên

Học phí khoá Dinh dưỡng cơ bản 1 tháng: 7.500.000đ/học viên

Hồ sơ đăng ký gồm: 01 chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công chứng, 01 bản sao bằng cấp cao nhất; 01 công văn cử cán bộ đi học của cơ quan (nếu có); 02 ảnh 3x4 ( sau ảnh ghi rõ họ tên ngày tháng năm sinh)

Vậy Trung tâm đào tạo xin gửi tới Sở y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Bệnh viện trung ương và các tỉnh thành được biết để tạo điều kiện cho cán bộ sắp xếp thời gian tham gia khóa hoc. 

 Mọi chi tiết xin liên hệ với Trung tâm Đào tạo - Viện Dinh Dưỡng: Điện thoại cố định: 04-39724031; Fax: 04-39724030;

Điện thoại di động: Ths. Đinh Thị Thu Hằng: 0988628783; ( Các đơn vị liên hệ số điện thoại trên để đăng ký tham gia khoá học)

Chân thành cám ơn!

Nơi nhận                                                                                            VIỆN TRƯỞNG

-         Như trên

-          Lưu Hc, ĐT                                                                           

 

 

                                                        Lê Danh Tuyên