Khoa Dinh dưỡng học đường và ngành nghề

Cập nhật: 10/11/2018 - Lượt xem: 11458

1. Tên gọi đơn vị: Khoa Dinh dưỡng học đường & Ngành nghề (Department Of School & Occupational Nutrition)

Điện thoại: (84-4) 39715926

Địa chỉ:
Viện Dinh dưỡng - 48B - Tăng Bạt Hổ - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

2. Chức năngLà khoa nghiên cứu ứng dụng lĩnh vực dinh dưỡng học đường và ngành nghề, triển khai thử nghiệm và đề xuất các giải pháp cải thiện tình trạng dinh dưỡng và sức khỏe cho lứa tuổi học đường (bao gồm cả vị thành niên) và các đối tượng ngành nghề khác nhau trong xã hội.

3. Nhiệm vụ:

 

-       Nghiên cứu xây dựng nhu cầu dinh dưỡng và cơ cấu bữa ăn cho lứa tuổi học đường, vị thành niên, các ngành nghề khác nhau trong xã hội phù hợp với tình trạng sinh lý, điều kiện lao động và điều kiện kinh tế - xã hội.
-       Theo dõi biến động tình trạng dinh dưỡng, lối sống liên quan tới dinh dưỡng của các đối tượng tuổi học đường, vị thành niên và người lao động trong các ngành nghề khác nhau của xã hội.

-    Nghiên cứu thực trạng và các giải pháp nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho các đối tượng lứa tuổi học đường, vị thành niên và người lao động trong các ngành nghề khác nhau.

-         Tham gia công tác đào tạo, truyền thông giáo dục và chỉ đạo tuyến thuộc lĩnh vực chuyên môn phụ trách. Tăng cường hợp tác trong và ngoài nước để phát triển chuyên môn.

     Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao./.