Khoa Hóa sinh và chuyển hóa dinh dưỡng

Cập nhật: 10/11/2018 - Lượt xem: 15595

1. Tên gọi đơn vị: Khoa Hóa sinh và chuyển hóa dinh dưỡng (Department  Of Nutrition Biochemistry And Metabolism)

Điện thoại: (84-4) 39710576

Địa chỉ: Viện Dinh dưỡng - 48B - Tăng Bạt Hổ - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

2. Chức năng: Là khoa nghiên cứu về các rối loạn chuyển hóa liên quan đến dinh dưỡng dựa trên kỹ thuật hóa sinh và một số kỹ thuật đặc hiệu, đề xuất các giải pháp can thiệp và dự phòng rối loạn chuyển hóa dinh dưỡng ở Việt Nam.

3. Nhiệm vụ:

-     Nghiên cứu và đánh giá các vấn đề rối loạn chuyển hóa liên quan đến dinh dưỡng và các yếu tố liên quan ở người Việt Nam (trước hết và trọng tâm là rối loạn chuyển hóa Lipid, Glucid, calci và vitamin D).

-     Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp can thiệp và dự phòng các rối loạn chuyển hóa liên quan đến dinh dưỡng ở các nhóm đối tượng nhân dân.

-         Xây dựng Labo hóa sinh và chuyển hóa dinh dưỡng: Ứng dụng, phát triển và chuẩn hóa các kỹ thuật hóa sinh, thăm dò chức năng cơ thể và các kỹ thuật mới phục vụ cho công tác nghiên cứu chuyển hóa và các rối loạn chuyển hóa liên quan tới dinh dưỡng.

-        Tham gia công tác đào tạo, truyền thông giáo dục và chỉ đạo tuyến thuộc lĩnh vực chuyên môn phụ trách. Tăng cường hợp tác trong và ngoài nước để phát triển chuyên môn.

-       
Cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực hóa sinh và chuyển hóa dinh dưỡng theo yêu cầu và nhu cầu xã hội.

-     Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao./.

Dịch vụ xét nghiệm theo yêu cầu