Khoa Dinh dưỡng và bệnh không lây nhiễm

Cập nhật: 10/11/2018 - Lượt xem: 10117

1. Tên gọi đơn vị: Khoa Dinh dưỡng và bệnh không lây nhiễm (Department Of Nutrition & Non-communicable Diseases)

Điện thoại: (84-4) 39710529

2. Chức năng:
Là khoa nghiên cứu ứng dụng lĩnh vực phòng chống bệnh mạn tính không lây nhiễm liên quan đến dinh dưỡng, triển khai thử nghiệm và đề xuất giải pháp về phòng chống bệnh không lây nhiễm thông qua chế độ dinh dưỡng  hợp lý cho người dân tại cộng đồng. 

3. Nhiệm vụ:

- Nghiên cứu điều tra, đánh giá thực trạng về các bệnh mạn tính không lây liên quan đến dinh dưỡng ở Việt Nam,

- Nghiên cứu về các yếu tố nguy cơ các bệnh mạn tính không lây, liên quan đến dinh dưỡng ở Việt Nam để đề ra các biện pháp kiểm soát các yếu tố nguy cơ phù hợp

- Nghiên cứu về chế độ dinh dưỡng và hoạt động thể lực hợp lý để điều trị cho người mắc các bệnh không lây nhiễm liên quan đến dinh dưỡng

- Nghiên cứu và thử nghiệm các biện pháp phòng chống các bệnh không lây nhiễm theo chu kỳ vòng đời, phù hợp cho từng nhóm đối tượng.

- Tham gia xây dựng tài liệu, đào tạo, truyền thông giáo dục và chỉ đạo tuyến thuộc lĩnh vực Phòng chống các bệnh không lây nhiễm liên quan đến dinh dưỡng

- Thực hiện hợp tác trong và ngoài nước trong nghiên cứu, đào tạo về phòng chống, kiểm soát các bệnh không lây nhiễm liên quan đến dinh dưỡng.

- Triển khai dịch vụ can thiệp cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho các đối tượng mắc bệnh mãn tính không lây liên quan đến dinh dương có nhu cầu.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.