Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam

Cập nhật: 2/5/2023 - Lượt xem: 909

Hôm nay, ngày 03 tháng 02 năm 2023, trong không khí của mùa Xuân mới, chúng ta tự hào kỷ niệm 93 Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam- Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện đội quân tiên phong, đại biểu trung thành của giao cấp công nhân, của nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam.

Tham dự lễ kỷ niệm có đồng chí Đinh Thị Thu Trang - Phó Trưởng ban Tổ chức, Quận ủy Hai Bà Trưng; đồng chí Nguyễn Hoàng Anh – Chuyên viên Chuyên quản Viện Dinh dưỡng, PGS. TS. Trần Thanh Dương – Viện trưởng Viện Dinh dưỡng, TS. BS. Nguyễn Hồng Trường – Phó bí thư Đảng ủy – Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng, cùng toàn thể 60 đồng chí đảng viên của Đảng bộ Viện Dinh dưỡng.

Trong diễn văn chào mừng, PGS. TS. Trần Thanh Dương đã ôn lại lịch sử ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Cộng sản ra đời là bước ngoặt to lớn trong lịch sử cách mạng nước ta, đánh dấu mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc. Trong suốt 93 năm qua, Đảng đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã lập nên những kỳ tích trong thế kỷ XX, mà đỉnh cao là thắng lợi của cách mạng Tháng Tám năm 1945, thắng lợi của cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, thắng lợi của công cuộc đổi mới, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đồng chí Trần Thanh Dương – Viện trưởng Viện Dinh dưỡng phát biểu tại buổi lễ

Nhìn lại chặng đường 93 năm qua, với nhiều khó khăn, gian khổ, sự hy sinh vô bờ bến của nhân dân, chúng ta càng trân trọng, nâng niu, thấm thía và biết ơn công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu; càng thấu hiểu, tin yêu và tự hào về dân tộc ta-một dân tộc anh hùng, thông minh và sáng tạo, tự hào về Đảng ta – Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh.

Ngay sau thắng lợi của cách mạng Tháng Tám đến nay, Đảng ta luôn xác định đầu tư cho bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân là đầu tư cho phát triển. Ngày 25/10/2017, tại Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Đảng đã ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 46/CT-TTG ngày 21/12/2017 về tăng cường công tác dinh dưỡng trong tình hình mới ”.

Trong những năm qua, với sự quan tâm của Đảng, Chính phủ cùng sự nỗ lực của ngành Y tế, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu về cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi, tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em đã giảm đáng kể, bữa ăn của người dân được đảm bảo hơn về số lượng và chất lượng. Việt Nam đã thực hiện thành công Mục tiêu thiên niên kỷ về giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng cân nặng theo tuổi ở trẻ em dưới 5 tuổi sớm hơn dự kiến.

Đánh giá tổng kết năm 2022 và phương hướng năm 2023, TS. BS. Nguyễn Hồng Trường – Phó Bí thư Đảng ủy báo cáo một số kết quả đạt được trong năm 2022 như sau:  Năm 2022, Cán bộ Viện là tác giả/ đồng tác giả 22 bài báo đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế, 50 bài báo đăng trên các tạp chí khoa học trong nước, 19 báo cáo trình bày tại các hội nghị quốc tế; Viện hoàn thành việc xây dựng Chiến lược Quốc gia về Dinh dưỡng giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 và được Thủ tướng chính phủ phê duyệt; Tiếp tục phân tích số liệu điều tra toàn quốc về dinh dưỡng để làm cơ sở khoa học cho việc ban hành các chính sách về dinh dưỡng.

Ngoài ra, Viện cũng hoàn thành các hoạt động được Bộ Y tế phân công: Chương trình Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng Dân tộc thiểu số 2021 -2025; Tham gia phối hợp với các vụ cục Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và đào tạo trong tập huấn, xây dựng tài liệu, chiến lược can thiệp trong dinh dưỡng học đường và ngành nghề; Tiếp tục duy trì hệ thống Giám sát dinh dưỡng và an ninh thực phẩm trên phạm vi toàn quốc, cập nhật ngân hàng dữ liệu bảo đảm cung cấp kịp thời các số liệu quốc gia về dinh dưỡng và an ninh thực phẩm,…cùng với công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm: Viện là Cơ quan kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước đối với các thực phẩm, là Cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng của Bộ Y tế,... Ngoài ra, Viện tiếp tục phối hợp với trường Đại học triển khai có hiệu quả các hoạt động đào tạo về dinh dưỡng: cử nhân dinh dưỡng, thạc sĩ và tiến sĩ dinh dưỡng, đến nay là khóa thứ 18 với 21 nghiên cứu sinh, năm 2022 có 09 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công..

Cùng với hợp tác quốc tế, các hoạt động sản xuất-dịch vụ ngày càng được củng cố, tăng cường và phát triển đem lại hiệu quả ngày càng cao. Đánh giá chất lượng chi bộ và đảng viên năm 2022: 01 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 12 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Mặc dù vậy, năm 2022 Đảng bộ mới kết nạp được 01/04 đảng viên, mới đạt chỉ tiêu (đạt 25%) do những yếu tố khách quan và chủ quan…. Vì vậy, kế hoạch này cần thực hiện bổ sung ngay trong quý 1năm 2023 cùng với thực hiện chỉ tiêu phát triển Đảng năm 2023 của Viện.

Mười nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 mà Viện đề ra là Thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước; Tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm xây dựng chỉnh đốn Đảng chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của Chi bộ; Rà soát bổ sung quy hoạch Lãnh đạo Viện và lãnh đạo các khoa/phòng/ trung tâm; Đẩy mạnh công tác phát triển đảng và bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý chặt chẽ đảng viên; Chú trọng công tác kiểm tra- giám sát của Đảng; Thực hiện quy chế dân chủ ở Viện có chiều sâu và nề nếp phát huy vai trò của Công đoàn và đoàn thanh niên của viện; Tổ chức học tập các Nghị quyết của Trung ương theo kế hoạch của Quận ủy cho 100% đảng viên; chuyên đề học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh năm 2023;…


Đồng chí Nguyễn Hồng Trường – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng báo cáo tại buổi lễ

Về Nghị quyết công tác Đảng tháng 2/2023, Đ/c Vũ Thị Thu Hiền – Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy trình bày về Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; Công tác xây dựng Đảng; Công tác tổ chức cán bộ; Công tác quốc phòng, an ninh; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và quản lý Viện; Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Công tác kiểm tra, giám sát; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội.

Đồng chí Đinh Thị Thu Trang, Phó trưởng Ban Tổ chức Quận ủy phát biểu chỉ đạo trong lễ kỷ niệm: “Tôi rất vui mừng được dự lễ kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại Viện Dinh dưỡng, qua diễn văn chào mừng của Viện trưởng Trần Thanh Dương, Báo tổng kết năm 2022 và phương hướng năm 2023 của Phó Viện trưởng Nguyễn Hồng Trường, cùng những ý kiến trình bày tham luận trong hội nghị tôi rất khấn khởi và vui mừng về công tác xây dựng đảng, công tác chuyên môn của Đảng bộ Viện Dinh dưỡng đã đạt được. Với những kết quả đó, Ban Tổ chức Quận ủy Hai Bà Trưng đánh giá Đảng bộ Viện hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022. Năm 2023 là năm bản lề và có ý nghĩa tổ chức đại hội đảng các cấp, tôi cơ bản đồng tình với phương hướng nhiệm vụ năm 2023 mà Viện đã đề ra với 10 chỉ tiêu.

Ngoài ra tôi cũng đề nghị Viện Dinh dưỡng: Một là nên chỉ ra rõ những tồn tại cần khắc phục và kiểm điểm trong năm 2022. Hai là tập trung rà soát, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ, nhiệm vụ năm 2023. Ba là đổi mới, nâng cao năng lực cho các chi bộ tập trung chuyên đề, chuyên môn nghiệp vụ, chú trọng nâng cao năng lực và chất lượng của đảng viên”.


Đồng chí Đinh Thị Thu Trang - Phó trưởng Ban Tổ chức, Quận ủy Hai Bà Trưng phát biểu chỉ đạo trong buổi lễ

Một số hình ảnh khác tại buổi lễ

Tiết mục văn nghệ chào mừng của cán bộ, viên chức Viện Dinh dưỡng


Đồng chí Vũ Thị Thu Hiền – Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ đọc bản Nghị quyết công tác Đảng tháng 2/2023

 

Đồng chí Nguyễn Song Tú – Bí thư Chi bộ Kế hoạch, Vật tư, Tài chính kế toán - phát biểu tham luận tại buổi lễ

 

Đồng chí Phan Bích Nga – Bí thư Chi bộ Khám tư vấn dinh dưỡng phát biểu tham luận tại buổi lễ

Đồng chí Lê Hồng Dũng – Đảng ủy viên phụ trách phát triển Đảng phát biểu tham luận tại buổi lễ


Đồng chí Trịnh Thị Huyền – Phó chủ tịch Công đoàn Viện Dinh dưỡng phát biểu tham luận tại buổi lễ


Đồng chí Đinh Thị Thu Trang trao khen thưởng cho 01 chi bộ và 12 Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2022

 ThS. BS. Nguyễn Văn Tiến - Trung tâm Giáo dục Truyền thông Dinh dưỡng