Thông cáo báo chí Hội thảo tham vấn kĩ thuật về xây dựng chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2021-2030

Cập nhật: 3/30/2021 - Lượt xem: 2005

Viện Dinh dưỡng Quốc gia Việt Nam (NIN) phối hợp cùng Mạng lưới các Tổ chức xã hội vì Dinh dưỡng Việt Nam (SUN CSA) phối hợp tổ chức hội thảo tham vấn kĩ thuật về xây dựng chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2021-2030

Vào ngày 30/03/2021, Viện Dinh dưỡng Quốc gia Việt Nam (NIN) cùng Mạng lưới các Tổ chức xã hội vì Dinh dưỡng Việt Nam (SUN CSA Việt Nam) phối hợp tổ chức “Hội thảo tham vấn kĩ thuật xây dựng chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2021 – 2030 và giới thiệu các mô hình can thiệp”. Mục đích của hội thảo nhằm chia sẻ kinh nghiệm và giới thiệu các mô hình can thiệp dinh dưỡng đã được các tổ chức thành viên của Mạng lưới SUN CSA Việt Nam thực hiện thành công tại các địa bàn triển khai dự án và đưa ra các khuyến nghị cho tiến trình xây dựng chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2021 – 2030. Ý kiến của các tỉnh/thành phố khắp đất nước cũng được chia sẻ và áp dụng trong quá trình xây dựng chiến lược.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại Viện Dinh dưỡng Quốc gia với 63 điểm cầu đặt tại các Sở Y tế/ Trung tâm Kiếm soát và Phòng ngừa dịch bệnh tại 63 tỉnh/thành phố trên cả nước. Tham dự Hội nghị còn có đại diện Bộ Y tế, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Ủy ban Dân tộc, đại diện 13 tổ chức thành viên Mạng lưới SUN CSA Việt Nam, đại diện Tổ chức Y tế Thế giới, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc, Ngân hàng Thế giới, đại diện cấp tỉnh/thành phố tham dự gồm có Ủy ban Nhân dân, Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân của 63 tỉnh/thành phố trên cả nước, và đại diện một số đối tác tham gia dự án dinh dưỡng của các tổ chức thành viên Mạng lưới SUN CSA Việt Nam. Lần đầu tiên, tất cả các đơn vị có liên quan cùng thảo luận các nội dung cụ thể bao gồm những bài học kinh nghiệm, giải pháp hiệu quả và mô hình can thiệp về dinh dưỡng cho trẻ em, từ đó đưa ra các khuyến nghi cho quá trình thực hiện chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2021 – 2030.

Việt Nam đã được ghi nhận có sự tiến bộ đáng kể trong phát triển kinh tế trong vòng hai mươi năm qua trong đó đã hỗ trợ được hàng chục triệu người dân thoát khỏi đói nghèo. Tuy nhiên, kết quả giảm nghèo đa chiều chưa bền vững, còn bất cập, nguy cơ tái nghèo còn cao. Tỉ lệ hộ nghèo và cận nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn cao. Khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội còn thấp, nhất là đối với người dân nông thôn, vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số. Khoảng cách phát triển giữa các vùng, miền còn lớn, bất bình đẳng thu nhập dân cư có xu hướng gia tăng.

Kết quả tổng điều tra dinh dưỡng năm 2020 của Viện Dinh Dưỡng Quốc gia Việt Nam cho thấy tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới năm tuổi đã giảm trong mười năm qua; tỷ lệ trẻ em dưới năm tuổi suy dinh dưỡng thấp còi giảm từ 29,3% trong năm 2010 xuống còn 19,6% trong năm 2020 và tỷ lệ trẻ em dưới năm tuổi suy dinh dưỡng gầy còm giảm từ 7,1% trong năm 2010 xuống còn 5,2% trong năm 2019. Mặt khác, tại một số tỉnh miền núi tình trạng suy dinh dưỡng vẫn là một gánh nặng lớn. Ví dụ tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi vẫn còn khá cao, cụ thể, tại tỉnh Hà Giang là 31,7%, tại tỉnh Cao Bằng là 30,4%, tại tỉnh Kon Tum là 33,4%, tại tỉnh Gia Lai là 32,0% (Theo số liệu báo cáo giám sát dinh dưỡng năm 2019).

Một trong những mục tiêu quan trong của chiến lược dinh dưỡng mới là giảm tỷ lệ thấp còi và suy dinh dưỡng vẫn ở mức cao, đặc biệt với trẻ em dân tộc thiểu số - nhóm dễ bị tổn thương nhất. Vì vậy, những can thiệp được Viện Dinh dưỡng Quốc gia Việt Nam, thành viên Mạng lưới SUN CSA Việt Nam áp dung thành công sẽ là những bài học kinh nghiệm giúp xây dựng chiến lược dinh dưỡng quốc gia trong giai đoạn mới.

Về Viện Dinh dưỡng Quốc gia Việt Nam

Viện Dinh dưỡng Quốc gia Việt Nam được thành lập vào năm 1980 theo quyết định của Chính phủ Việt Nam. Viện là đơn vị hàng đầu về nghiên cứu, đào tạo và triển khai các hoạt động trong lĩnh vực dinh dưỡng, côn nghệ thực phẩm và dinh dưỡng lâm sàng cho toàn Việt Nam. Viện Dinh dưỡng QUốc gia Việt Nam hiện có 130 cán bộ nghiên cứu, trong đó có 6 phó giáo sư, 25 tiến sĩ, 33 thạc sĩ chuyên môn, khoảng 90 kĩ thuật viên đại học và sau đại học, và một đội ngũ nhân viên hỗ trợ, chủ yếu tốt nghiệp ngành Y và một số ngành khác.

Về Mạng lưới các tổ chức xã hội vì dinh dưỡng Việt Nam

Mạng lưới các tổ chức xã hội vì Dinh dưỡng Việt Nam (SUN CSA) được thành lập từ năm 2019 gồm 13 tổ chức phi chính phủ quốc tế và trong nước: Tổ chức Cứu trợ Trẻ em (Chủ tịch mạng lưới), Tổ chức Health Bridge Canada (Đồng Chủ tịch mạng lưới), Tổ chức Tầm nhìn Thế giới, Plan International, ChildFund, Hellen Keller International, Alive & Thrive/FHI 360, Trung tâm Nâng cao Sức khỏe Cộng đồng, LIGHT, MCNV, CCHS, CEPEW.

Với kinh nghiệm hơn 20 năm hoạt động tại 40 tỉnh thành của Việt Nam của các tổ chức thành viên, Mạng lưới ra đời với mục đích nâng cao năng lực và sự phối hợp giữa các tổ chức xã hội trong nước và quốc tế trong các hoạt động chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng cho trẻ em, phụ nữ mang thai, bà mẹ nuôi con nhỏ và gia đình, đặc biệt ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khó khăn.

Một số thành tựu chính mà SUN CSA Việt Nam đã đạt được gồm:

- Hỗ trợ Bộ LĐ-TB và XH sửa đổi nghị định 85/2015/NĐ-CP. Nghị định mới số 145/2020/NĐ-CP trong đó qui định bắt buộc có phòng vắt trữ sữa với các doanh nghiệp có trên 1000 lao động nữ.
- Phát hiện và báo cáo các vi phạm của nghị định 100/2014/NĐ-CP.
- Tham gia và đóng góp ý kiến cho các kế hoạch giai đoạn 2021 – 2025 về chăm sóc SKBMTSS và trẻ em, và Chương trình giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi do Bộ Y tế chủ trì.
 
   

Một số hình ảnh tại Hội thảo
 

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

Cán bộ của Viện Dinh dưỡng Quốc gia

TS. Huỳnh Nam Phương

Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Viện Dinh dưỡng

Quốc gia

Tel: (84-243)9724031 | 0778 392 273

Email: hnphuong@gmail.com

 

Mạng lưới SUN CSA Việt Nam:

Ông Nguyễn Việt Hưng

Điều phối viên dự án SUN, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em

 – Thư ký Mạng lưới SUN CSA Việt Nam

Tel: (84-4) 3573 5050 | 0988 674 779

Email: Nguyenviet.Hung@savethechildren.org