Thư mời báo giá cung cấp nguyên vật liệu, gia công hộp bột dinh dưỡng Nufavie vị mặn

Cập nhật: 7/27/2023 - Lượt xem: 1905

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Về việc Cung cấp hoạt động sản xuất 2.680 hộp bột dinh dưỡng Nufavie vị mặn theo nhu cầu tiêu thụ ngày 18/7/2023

Kính gửi: Quý công ty, đơn vị Cung cấp nguyên vật liệu, gia công

Viện Dinh dưỡng xin thông báo đến Quý công ty có đủ điều kiện và năng lực tham gia báo giá cạnh tranh Cung cấp nguyên vật liệu, gia công cho hoạt động sản xuất 2.680 hộp bột dinh dưỡng Nufavie vị mặn theo nhu cầu tiêu thụ ngày 18/07/2023  cho Viện Dinh dưỡng, chi tiết như sau:

 - Danh mục báo giá: Chi tiết đính kèm.

 - Lưu ý: Báo giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển, bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.

 - Báo giá bằng tiền đồng Việt Nam.

 - Mục đích báo giá: Làm cơ sở xây dựng dự toán, kinh phí gói thầu.

 - Hình thức báo giá: Bản cứng và bản mềm quét PDF (đã đóng dấu và gửi qua Email).

 - Thông tin xin gửi về: Phòng Vật tư – Quản trị - Viện Dinh dưỡng. Địa chỉ: 48B Tăng Bạt Hổ - Hai Bà Trưng – Hà Nội.

 - Thời hạn gửi báo giá: Trước 09 giờ 00 ngày 28 tháng 7 năm 2023.

 - Thông tin liên hệ: Bà Lý Thị Tuyến, phòng Vật tư – quản trị.

 - Điện thoại: 0989 664 052                                      Email: thauvtqt.nin@gmail.com  

 Trân trọng cảm ơn!

CHI TIẾT NỘI DUNG BÁO GIÁ