Khoa Dinh dưỡng cộng đồng

Cập nhật: 10/11/2018 - Lượt xem: 14196

1. Tên gọi đơn vị: Khoa Dinh dưỡng cộng đồng (Department Of Community Nutrition)

Điện thoại: (84-4) 39715127

Địa chỉ: Viện Dinh dưỡng -  48B - Tăng Bạt Hổ - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

2. Chức năng:  Là khoa nghiên cứu ứng dụng về dinh dưỡng cộng đồng, triển khai hoạt động ở cộng đồng góp phần cải thiện tình trạng dinh dưỡng, nâng cao sức khỏe nhân dân trong từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

3. Nhiệm vụ:

3.1. Nghiên cứu dịch tễ học dinh dưỡng:

-       Nghiên cứu về tình trạng dinh dưỡng, tiêu thụ thực phẩm, tập quán dinh dưỡng, lối sống và các yếu tố liên quan của nhân dân Việt Nam theo từng giai đoạn.

-      Nghiên cứu gia tăng tăng trưởng, biến đổi về tình trạng thể lực ở người trưởng thành, chế độ dinh dưỡng và một số yếu tố kinh tế - xã hội nhằm đưa ra nhận định về ảnh hưởng của sự thay đổi dinh dưỡng trong các thập kỷ qua đối với tình trạng dinh dưỡng và thể lực của người Việt Nam.

3.2. Nghiên cứu thừa cân-béo phì, hội chứng chuyển hóa: các yếu tố nguy cơ và giải pháp phòng chống 

-    Nghiên cứu thực trạng thừa cân-béo phì, hội chứng chuyển hóa và các giải pháp can thiệp dựa vào chế độ ăn, hoạt động thể lực, lối sống tích cực và giáo dục truyền thông dinh dưỡng.

-     Tham gia thử nghiệm các sản phẩm đặc hiệu phòng chống thừa cân-béo phì và các bệnh mạn tính không lây liên quan đến dinh dưỡng.

3.3. Nghiên cứu dinh dưỡng bà mẹ và trẻ em:

-      Nghiên cứu thực trạng, các yếu tố liên quan và các giải pháp can thiệp cải thiện tình trạng dinh dưỡng của bà mẹ có thai và nuôi con bú.

-       Thử nghiệm một số giải pháp can thiệp nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng đối với phụ nữ tuổi sinh đẻ, bà mẹ và trẻ em.

3.4. Xây dựng điểm theo dõi cộng đồng và phát triển một số kỹ thuật phục vụ công tác dinh dưỡng cộng đồng

-      Phương pháp và các kỹ thuật điều tra khẩu phần và công cụ điều tra cộng đồng.

-    Triển khai một số kỹ thuật xét nghiệm nhanh tại cộng đồng như định lượng Hb, Glucose, Cholesterol máu, Na nước tiểu, đo cấu trúc cơ thể…

-     Xây dựng mô hình điểm để theo dõi xác định tỷ lệ mới mắc và thí điểm các giải pháp phòng chống thừa cân-béo phì, hội chứng chuyển hóa và kiểm soát các yếu tố nguy cơ của một số bệnh không lây liên quan tới dinh dưỡng; cải thiện tình trạng dinh dưỡng bà mẹ và trẻ em.

-       Tham gia công tác đào tạo, truyền thông giáo dục và chỉ đạo tuyến thuộc lĩnh vực chuyên môn phụ trách. Tăng cường hợp tác trong và ngoài nước để phát triển chuyên môn./.