Tài liệu Tập huấn Chăm sóc dinh dưỡng cho người nhiễm HIV/AIDS

Cập nhật: 5/25/2017 - Lượt xem: 5424

Nhằm tăng cường năng lực cho các cán bộ làm công tác điều trị và chăm sóc HIV/AIDS và đào tạo đội ngũ giảng viên tuyến tỉnh về chăm sóc, hỗ trợ dinh dưỡng cho người nhiễm HIV/AIDS, trong khuôn khổ dự án Lồng ghép quản lý suy dinh dưỡng vào các dịch vụ y tế, Cục Phòng chống HIV/AIDS phối hợp với Viện Dinh dưỡng xây dựng bộ tài liệu Tập huấn Chăm sóc và hỗ trợ dinh dưỡng cho người nhiễm HIV/AIDS phân bổ cho 63 tỉnh/thành phố toàn quốc để các Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS sử dụng trong chương trình đào tạo liên quan.

Tài liệu dành cho giảng viên
Tài liệu dành cho học viên
Tài liệu slide tiếng việt