Khám, Tư vấn Dinh dưỡng Người lớn (Cơ sở 1 - 48B, Tăng Bạt Hổ, Hà Nội),

Cung cấp dịch vụ tư vấn dinh dưỡng, phục hồi dinh dưỡng, phòng chống các bệnh mạn tính không lây liên quan đến dinh dưỡng cho tất cả các đối tượng có nhu cầu nhằm dự phòng và điều trị bệnh, nâng cao sức khỏe của người dân, phù hợp với điều kiện...
Dịch vụ Khám Tư vấn Dinh dưỡng hiện nay có 3 cơ...
Dịch vụ Khám Tư vấn Dinh dưỡng của Viện Dinh dưỡng hiện nay có 3 cơ sở. (Bấm chuột vào...
Khám Tư vấn Dinh dưỡng (Cơ sở 2 - 91 Nguyễn Ngọc...
Ðược thành lập từ năm 2011 do các Giáo sư, Tiến sĩ và Bác sĩ chuyên ngành dinh dưỡng,...
Khám, Tư vấn Dinh dưỡng Người lớn (Cơ sở 1 - 48B,...
Cung cấp dịch vụ tư vấn dinh dưỡng, phục hồi dinh dưỡng, phòng chống các bệnh mạn tính...