Cam kết của Việt Nam tại Hội nghị thượng đỉnh về Dinh dưỡng phát triển

Cập nhật: 12/7/2021 - Lượt xem: 4549

Hội nghị thượng đỉnh về Dinh dưỡng cho phát triển được tổ chức trực tuyến tại Tokyo – Nhật bản từ 7-8/12.2021. Hội nghị mang đến một cơ hội lịch sử để thay đổi cách thế giới đối phó với thách thức toàn cầu về suy dinh dưỡng trẻ em. Hội nghị thượng đỉnh diễn ra vào thời điểm quan trọng, giữa Thập kỷ Hành động về Dinh dưỡng của Liên hợp quốc (LHQ), còn 5 năm nữa để đạt được các mục tiêu của Đại hội đồng Y tế Thế giới (WHA) về dinh dưỡng cho bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, và 10 năm nữa để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs). 

Bộ Y tế được Chính phủ giao nhiệm vụ thay mặt Chính phủ tham dự và có cam kết về dinh dưỡng.

Câu hỏi: Xin Thứ trưởng cho biết thông điệp và những cam kết của Việt Nam cụ thể là gì nhằm đạt được các mục tiêu của Chiến lược Quốc gia về Dinh dưỡng và các mục tiêu phát triển bền vững đến 2030.

Trả lời: 

 

Suy dinh dưỡng toàn cầu là một trong những thách thức lớn nhất của thời đại chúng ta và đang ngày càng trở nên tồi tệ hơn do COVID-19. Đây là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trẻ em và tổn thất lâu dài về sức khỏe, giáo dục và kinh tế cho các quốc gia.

 

Hơn lúc nào hết, chúng ta cần tăng cường vai trò của các bên, chính phủ, bộ ngành, hội, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, người dân và đầu tư có trọng điểm cho dinh dưỡng.

 

Việt Nam cũng như nhiều nước trong khu vực và toàn cầu phải đối mặt với ba gánh nặng về dinh dưỡng: suy dinh dưỡng, thừa cân béo phì và thiếu vi chất dinh dưỡng.

 

Dinh dưỡng luôn là một trong những vấn đề sức khỏe ưu tiên trong Nghị quyết của Đảng và Chính phủ và trở thành chỉ tiêu quan trọng trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và mỗi địa phương. Quốc hội, Chính phủ Việt Nam đã đặt nội dung cải thiện dinh dưỡng trẻ em trong các Chương trình mục tiêu quốc gia (Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững, Chương trình xây dựng nông thôn mới) và tới đây là Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2021 - 2030. Qua đó, Việt Nam sẽ thực hiện hai cam kết tại Hội nghị thượng đỉnh về Dinh dưỡng phát triển lần này:

 
 1.    Cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 
   
 2.  
Kiểm soát tình trạng thừa cân béo phì ở trẻ em 0 đến 18 tuổi.
 
Trên cơ sở này, để thực hiện cam kết nói trên, Việt Nam đã và đang xây dựng các chương trình hành động gắn liền với cam kết về chính sách, ngân sách thực hiện, triển khai và theo dõi giám sát.