Tôi phải làm gì để góp phần đề phòng Rối loạn mỡ máu cho mình, người thân, bạn bè của tôi?

Cập nhật: 12/6/2021 - Lượt xem: 949

Mi cá nhân cn theo dõi sc khe ca mình bng vic khám sc khe đnh kỳ đc bit là nhng người có nguy cơ cao( như người tha cân, béo phì, người cao tui đc bit là ph n tui mãn kinh, người có người nhà đã b rối loạn mỡ máu) đ phát hin kp thi các du hiu nguy cơ ca tình trng rối loạn mỡ máu đ điu chnh và d phòng. 

- Bnh rối loạn mỡ máu cn có mt chế đ ăn ung hp lý, duy trì cân nng và có li sng lành mnh. Phi lên kế hoch đ có chế đ ăn ung hp lý: 

+ Hn chế cht béo, thay m đng vt bng du thc vt.

+ Ăn nhiu rau xanh, qu chín.

+ Nên la chn nhng loi ngũ cc còn nguyên màng cám, go không nên xát k. 

+ Tăng cường ăn cá, ti thiu 2 ba/tun. không ăn ni tng đng vt, các loi đ ăn chế biến sn nhiu du m..

+ Hn chế ăn mn, đ ung có đường, bánh ko.

- Hn chế ti đa nhng cht kích thích như rượu bia, thuc lá,...

- Tp luyn th thao đúng và hp phù hp mình: Tp luyn th dc thường xuyên (đi b, đp xe hoc các bài tp th thao phù hp, ti thiu 30p mi ngày,...);

- Duy trì và kim soát cân nng mc phù hp;

- Sinh hot và ngh ngơi điu đ, thư giãn và điu chnh cuc sng cân bng đ tránh các căng thng/stress;

- Quan tâm ti người cao tui trong gia đình chú ý các thay đi sc khe có liên quan ti bnh rối loạn mỡ máu đ kp thi đưa đi khám và điu trị;

- Tuân th và kiên trì trong điu tr gim ti đa nguy cơ các biến chng;

- Tuyên truyn cho người thân, gia đình hiu thêm v bnh rối loạn mỡ máu đ cùng xây dng thói quen sinh hot/li sng khoa hc, lành mnh.