Thư mời cung cấp Báo giá hóa chất, vật tư tiêu hao thuộc hoạt động xét nghiệm Vitamin A,D,E năm 2023

Cập nhật: 8/4/2023 - Lượt xem: 332

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Về việc Cung cấp báo giá hóa chất, vật tư tiêu hao thuộc hoạt động xét nghiệm
Vitamin A, D, E năm 2023 của Khoa Vi chất dinh dưỡng

Kính gửi: Quý công ty, đơn vị Cung cấp hóa chất, vật tư tiêu hao

Viện Dinh dưỡng xin thông báo đến Quý công ty có đủ điều kiện và năng lực tham gia báo giá hóa chất, vật tư tiêu hao cho Viện Dinh dưỡng, chi tiết như sau:

 - Danh mục báo giá: Chi tiết đính kèm.

 - Lưu ý: Báo giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển, bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.

 - Báo giá bằng tiền đồng Việt Nam.

 - Mục đích báo giá: Làm cơ sở xây dựng dự toán, kinh phí gói thầu.

 - Hình thức báo giá: Bản cứng và bản mềm quét PDF (đã đóng dấu và gửi qua Email).

 - Thông tin xin gửi về: Phòng Vật tư – Quản trị - Viện Dinh dưỡng. Địa chỉ: 48B Tăng Bạt Hổ - Hai Bà Trưng – Hà Nội.

 - Thời hạn gửi báo giá: Trước 16 giờ 00 ngày 09 tháng 8 năm 2023.

 - Thông tin liên hệ: Bà Lý Thị Tuyến, phòng Vật tư – quản trị.

 - Điện thoại: 0989 664 052                                      Email: thauvtqt.nin@gmail.com  

 Trân trọng cảm ơn!

CHI TIẾT NỘI DUNG BÁO GIÁ