Dự án Hỗ trợ hoạt động truyền thông cho bà mẹ ở khu vực nông thôn Việt Nam để cải thiện chất lượng bữa ăn bổ sung cho trẻ nhỏ (6-24 tháng tuổi)

Cập nhật: 9/9/2016 - Lượt xem: 10080

(Tên tiếng Anh: Project to support educational activities for mothers to improve the quality of complementary food in rural Vietnam)
Dự án do Viện dinh dưỡng thực hiện tài trợ bởi quỹ SWAN thông qua Viện khoa học & đời sống quốc tế Nhật Bản - Trung tâm tăng cường sức khỏe (ILSI Japan-CHP). Dự án được thực hiện trong 3 năm từ tháng 1/4/2014 đến tháng 31/3/2017 tại 2 tỉnh Thái Nguyên và Bắc Giang.

Mục tiêu chung của dự án: 
Duy trì tình trạng dinh dưỡng tốt của trẻ nhờ thức ăn bổ sung hợp lý-cân đối các chất dinh dưỡng và an toàn vệ sinh do chính các bà mẹ trong vùng dự án thực hiện.

Mục tiêu cụ thể:

·        Hỗ trợ hoạt động tăng cường năng lực truyền thông của các cộng tác viên y tế, cán bộ chủ chốt thôn xã về dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm

·        Hỗ trợ hoạt động truyền thông của cộng tác viên, cán bộ thôn xã trong tuyên truyền về đảm bảo dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm thức ăn bổ sung cho trẻ từ 6-24 tháng tuổi tại cộng đồng

·        Cải thiện kiến thức cho các bà mẹ có con dưới 24 tháng tuổi về dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm

·        Thay đổi thực hành chế biến thức ăn bổ sung đảm bảo dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm của các bà mẹ có con độ tuổi 6-24 tháng

·        Góp phần giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi

Đầu ra mong đợi của Dự án: Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thấp còi sẽ giảm 5-10% ở vùng triển khai Dự án
Địa điểm triển khai: 2 tỉnh Thái Nguyên và Bắc Giang

Thái Nguyên: Dự án tiến hành tại 3 huyện và 5 xã
Huyện Phú Bình: xã Nga My, xã Hà Châu
Huyện Đồng Hỷ: xã Hóa Thượng
Huyện Võ Nhai: xã Tràng Xá, xã Bình Long
Bắc Giang: Dự án tiến hành tại 1 thị trấn và 4 xã của huyện Lục Ngạn: Thị trấn. Chũ, xã Nam Dương, xã Tân Lập, xã Tân Mộc, xã Mỹ An.
 Tóm tắt hoạt động chính của dự án:
Hỗ trợ các Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh/huyện tăng cường tập huấn nâng cao năng lực truyền thông cho cộng tác viên, cán bộ chủ chốt của thôn/xã về dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm tại cộng đồng để họ có thể thực hiện bền vững các hoạt động truyền thông tới các bà mẹ có con từ 6-24 tháng tuổi trong cộng đồng nhằm từng bước thay đổi thực hành chế biến thức ăn bổ sung của bà mẹ theo hướng đủ chất, cân đối về dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm

Kết quả đạt được:
- Các hoạt động truyền thông giáo dục và tài liệu giáo dục truyền thông về dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm được phổ biến rộng rãi trong cộng đồng trở thành yếu tố tích cực làm thay đổi thực hành của các bà mẹ trong chế biến thức ăn bổ sung cho trẻ . 

- Với những kết quả thành công ban đầu của Dự án tại 2 tỉnh Thái Nguyên và Bắc Giang, Dự án đã triển khai mở rộng thêm 2 tỉnh là Hà Nam và Ninh Bình từ năm 4/2016.

Duy trì Dự án
Mục tiêu của Dự án là xây dựng hệ thống hỗ trợ cộng đồng để cải thiện tình trạng dinh dưỡng thấp còi thông qua tăng cường năng lực truyền thông cho cán bộ nòng cốt/chính quyền địa phương. Dự án kì vọng khi đã có hệ thống hỗ trợ cộng đồng bền vững thì có thể mở rộng dự án ra những địa phương khác. Sự bền vững nguồn tài chính đóng góp một phần từ địa phương sẽ đảm bảo duy trì lâu dài thành quả của Dự án.

TS. Nguyễn Lân – Viện Dinh dưỡng Quốc gia