Câu hỏi trắc nghiệm về tăng huyết áp

Cập nhật: 12/3/2021 - Lượt xem: 8776

KIẾN THỨC VỀ TĂNG HUYẾT ÁP

Câu hi 1: Theo anh/ch tăng huyết áp là gì? (nhiu la chn)

 1.  Là huyết áp ln hơn mc bình thường 
   
 2.  Là huyết áp ti đa ≥140 mmHg
   
 3. Là huyết áp ti thiu ≥90 mmHg
   
 4.  Là huyết áp ti đa ≥140 mmHg và huyết áp ti thiu ≥90 mmHg 
   
 5. Là huyết áp cao phi ung thuc h áp
   
 99. Không biết/Không trả lời
   
    77. Khác (ghi rõ).................................
   

Câu 2: Xin anh/ch cho biết các hu qu ca tăng huyết áp đi vi sc khe? (nhiu la chn)

     1.Không có tác hi gì
   
 2.Khiến cơ th mt mi, không làm vic bình thường
   
 3.Nhc đu, hoa mt, chóng mt, ù tai, mt ng nh,...
   
 4.Th gp, mt đ bng.
   
 5.Đau nhói vùng tim, suy gim th lc.
   
 99.Không biết/Không trả lời
   
 77.Khác (ghi rõ).................................
   

Câu hi 3: Xin anh/ch cho biết cách phòng tăng huyết áp? (nhiu la chn)

     1.Tăng huyết áp không th phòng được.
   
 2.Tránh căng thng, lo âu.
   
 3.Chế đ ăn phù hp vi la tui.
   
 4.Hn chế rượu bia, các cht kích thích.
   
 5.Ăn mn và các thc phm giàu cht béo.
   
 6.Tp luyn, vn đng cường đ cao. 
   
 7. Ăn nhiu rau xanh, qu chín. 
   
 8. Đo huyết áp thường xuyên. 
   
 9. Tuân th điu tr ca bác s. 
   
 99.Không biết/Không trả lời
   
 77.Khác (ghi rõ).................................
   

Câu hi 4: Xin anh/ch cho biết nguyên tc ăn ung người b tăng huyết áp? (nhiu la chn)

   
     1.Ăn như bình thường
   
 2.Ăn nht hơn bình thường
   
 3.Tránh ăn đ chế biến sn
   
 4.Tránh ăn ph tng đng vt
   
 5.Tránh ăn rau xanh, qu chín
   
 6.Tránh ăn hi sn
   
 7.Hn chế du m, thc ăn chiên/rán
   
 8.Ung rượu, bia, trà, cà phê như bình thường.
   
 99.Không biết/Không trả lời
   
 77.Khác (ghi rõ).................................
   

QUAN ĐIM V TĂNG HUYT ÁP

Câu hi 5: Tăng huyết áp là bnh có th phòng tránh được (1 la chn)
    1. Hoàn toàn không đng ý
   
 2.Không đng ý
   
 3.Không đng ý và cũng không phn đi
   
 4.Phn đi
   
 5.Hoàn toàn phn đi
   

Câu hi 6: Tăng huyết áp không cn thay đi chế đ ăn (1 la chn)

    1.Hoàn toàn không đng ý
   
 2.Không đng ý
   
 3.Không đng ý và cũng không phn đi
   
 4.Phn đi
   
 5. Hoàn toàn phn đi
   

Câu hi 7: Người tăng huyết áp phi ung thuc h áp sut đi (1 la chn)

    1. Hoàn toàn không đng ý
   
 2.Không đng ý
   
 3.Không đng ý và cũng không phn đi
   
 4.Phn đi
   
 5.Hoàn toàn phn đi
   

Câu hi 8: Ăn ung và tp luyn, vn đng hp lý là hai cách đ kim soát huyết áp và d phòng tăng huyết áp (1 la chn)

    1.Hoàn toàn không đng ý
   
 2.Không đng ý
   
 3.Không đng ý và cũng không phn đi
   
 4.Phn đi
   
 5. Hoàn toàn phn đi
   

THC HÀNH V TĂNG HUYT ÁP

Câu hi 9: Tôi s c gng đ duy trì huyết áp ca tôi mc

    1.< 120/70 mmHg
   
 2.< 130/80 mmHg
   
 3.140/90 mmHg
   
 77.Khác (ghi rõ)…….
   

Câu hi 10: Tôi s có chế đ ăn gim mui đ phòng huyết áp cao (1 la chn)

    1.Hoàn toàn không đng ý
   
 2.Không đng ý
   
 3.Không đng ý và cũng không phn đi
   
 4.Phn đi
   
 5. Hoàn toàn phn đi

Câu hi 11: Tôi s có được cân nng phù hp đ phòng huyết áp cao (1 la chn)

    1.Hoàn toàn không đng ý
   
 2.Không đng ý
   
 3.Không đng ý và cũng không phn đi
   
 4.Phn đi
   
 5. Hoàn toàn phn đi
   

Câu hi 12: Tôi s tham gia các hot đng th lc trong vòng 20-30 phút/ngày, t 5-7 ngày trong tun đ phòng huyết áp cao (1 la chn)
 
    1.Hoàn toàn không đng ý
   
 2.Không đng ý
   
 3.Không đng ý và cũng không phn đi
   
 4.Phn đi
   
 5. Hoàn toàn phn đi
   

Câu hi 13: Tôi s kim tra và ghi li s đo huyết áp ca tôi thường xuyên đ phòng huyết áp cao (1 la chn)

    1.Hoàn toàn không đng ý
   
 2.Không đng ý
   
 3.Không đng ý và cũng không phn đi
   
 4.Phn đi
   
 5. Hoàn toàn phn đi
   

Câu hi 14: Nếu huyết áp ca tôi quá cao hoc quá thp tôi s gi bác s điu tr đ xin tư vn hoc đi bnh vin kim tra (1 la chn)

    1.Hoàn toàn không đng ý
   
 2.Không đng ý
   
 3.Không đng ý và cũng không phn đi
   
 4.Phn đi
   
 5. Hoàn toàn phn đi
   

Câu hi 15: Tôi s ung thuc điu tr huyết áp như bác s ch đnh (1 la chn)

    1.Hoàn toàn không đng ý
   
 2.Không đng ý
   
 3.Không đng ý và cũng không phn đi
   
 4.Phn đi
   
 5. Hoàn toàn phn đi
   

Câu hi 16: Các thc ăn và đ ung tt cho người cao huyết áp là (nhiu la chn)

    1.Trái cây tươi
   
 2.Rau tươi
   
 3.Sa ít béo
   
 4.Thc ăn đóng hp
   
 5. Sut ăn chế biếsn
   
 6.  Dưa mui, cà mui 
   
 7. Gà rán, pizza 
   
 8. Ph tng đng vt: lòng ln, gan, tim 
   
 9. Hi sn các loi 
   
 10. Đu đ các loi: đu nành, đu xanh, đu tương 
   
 11. Nước ngđóng chai 
   
 12.Nước khoáng đóng chai 
   
 13.Nước lc đóng chai 
   
 14. Nước trái cây đóng chai 
   
  15. Nước tăng lc