Nếu bị tăng huyết áp tôi phải chú ý gì không?

Cập nhật: 12/2/2021 - Lượt xem: 4535

1. Ăn gim mui

Như đã nói trên, nguyên tc ăn ung đu tiên ca người tăng huyết áp là ăn nht, hn chế s dng mui, các loi gia v hoc thc phm cha nhiu mui các loi trong sut quá trình chế biến, nu nướng và ăn ung. Nên chế biến các món ăn nht ti mc có th chp nhn được và gim dn lượng mui (ti mc tiêu: < 4g mui/ngày vi người đã xác đinh có tăng huyết áp). Hn chế các món dng kho, rim, quay

Một số loại thực phẩm người tăng huyết áp nên hạn chế dùng (ảnh Internet)

Lượng mui tiêu th hàng ngày có 81% đến t các gia v cho vào trong quá trình nu nướng và chế biến món ăn; 11,6% đến t các thc phm chế biến sn và 7,4% đến t các thc phm t nhiên. Do đó, quá trình chế biến nên hn chế tt c các loi gia v (mui, bt canh, nước mm, mì chính,...), Hn chế chm đ ăn (tương t, xì du, nước st...) và hn chế s dng các loi thc phm đóng hp, đóng gói, thc phm chế biến sn có cha nhiu mui. B hoc ăn mc rt ít các loi thc ăn mui mn như cà mui, dưa mui, mm tôm, mm tép, thc ăn đóng hp

2. Có máy đo huyết áp ti nhà

Người tăng huyết áp cn thường xuyên kim tra huyết áp bng máy đo ti nhà đ theo dõi tiến trin ca vic kim soát huyết áp. Vic biết được s đo HA ca mình là rt quan trng trong quá trình d phòng và điu tr THA.

3. Điu chnh chế đ sng: ng, sinh hot, stress

Duy trì mt cuc sng cân bng, tránh lo âu, căng thng; cn có thi gian thư giãn, ngh ngơi hp lý, tránh b lnh đt ngt và tránh xa các tác nhân gây stress. Đây đu là các tác nhân khiến vic kim soát HA tr nên khó khăn, thm chí làm tình trng tăng HA tr nên trm trng hơn.

4. Đ thay đi các thói quen tôi s gp phi nhng khó khăn gì

Huyết áp thường không th khi hoàn toàn, nên quá trình điu tr là lâu dài và có th kéo dài đến sut đi. Do vy cn phi kiên trì và tuân th chế đ điu tr. Vic thay đi các thói quen có th gây khó khăn ban đu: ví d ăn nht hơn s thy kém ngon ming, sinh hot điu đ và lành mnh có th cn tr mt vài thói quen và s thích thông thường, vic th tp th dc hàng ngày là khó thc hin ... Nhưng nhng thay đi này là hoàn toàn có th thích nghi được nếu kiên trì và thc hin dn dn tng bước mt và có thêm s h tr ca nhng người thân xung quanh. Cn hiu rng các thay đi này không ch nhm kim soát huyết áp mà còn đem li rt nhiu li ích sc khe, khiến cơ th khe mnh hơn và có tác dng d phòng cũng như điu tr nhiu bnh phi hp khác nếu có.