Thế nào là tăng huyết áp

Cập nhật: 12/2/2021 - Lượt xem: 687

1. Đnh nghĩa ca ngành y tế

Tăng huyết áp là khi huyết áp tâm thu (hay còn gi là huyết áp ti đa) ≥ 140mmHg và/hoc huyết áp tâm trương (hay còn gi là huyết áp ti thiu) ≥ 90mmHg.

  đây, chúng ta hiu là ch cn 1 trong 2 ch tiêu, hoc huyết áp ti đa t 140 mmHg tr lên hoc huyết áp ti thiu t 90 mmHg tr lên là đã đ tiêu chun đánh giá tăng huyết áp và bác s cn có các tư vn và điu tr phù hp ri, không nht thiết phi c hai ch tiêu huyết áp này trên ngưỡng mi coi là tăng huyết áp.

2. Cách hiu ca người dân ti cng đng

Theo cách hiu ca người dân thì thông thường tăng huyết áp thường gp hơn người cao tui hoc người có các bnh nn phi hp khác: bnh tim mch, bnh đái tháo đường đường, béo phì, m máu... Tuy nhiên hin nay đ tui trung bình ca người mc bnh tăng huyết áp ngày càng thp, nghĩa là người tăng huyết áp đang b tr hoá, người tr cũng có th b tăng huyết áp.

Hiu mt cách nôm na, tăng huyết áp là khi huyết áp ca chúng ta vượt ngưỡng bình thường nên có, nếu không được điu tr phù hp thì tình trng tăng huyết áp khiến toàn b các cơ quan trong cơ th chúng ta hot đng không bình thường, lâu ngày có th gây ra các biến chng như đt qu, nhi máu cơ tim, xut huyết não, suy thn, đái tháo đường.

Tăng huyết áp còn thường được mi người gi là "Tăng huyết áp" hoc "huyết áp cao".  

Quan nim trước đây cho rng, c tăng huyết áp là phi có đau đu, chóng mt, mt đ bng.... Tuy nhiên quan nim này chưa đúng vì triu chng ca tăng huyết áp rt thm lng, khi xut hin các triu chng này thì có th người bnh đã mc bnh mt thi gian và đã dn đến biến chng nng n. Trên thc tế, rt nhiu người bnh được chn đoán tăng huyết áp mt cách tình c khi đi kim tra sc khe đnh k hoc sau khi xy ra mt biến c ln như nhi máu cơ tim, đt qu