Thông báo lịch nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương, 30/04, 01/05/2024

Cập nhật: 4/15/2024 - Lượt xem: 531

Khoa khám Tư vấn dinh dưỡng Trẻ em, Khoa Khám tư vấn dinh dưỡng người lớn của Viện Dinh Dưỡng, Số 2 Yec Xanh, thông báo lịch nghỉ giỗ tổ Hùng Vương, 30/04 - 01/05/2024 như sau:

- Giỗ tổ Hùng Vương nghỉ 01 ngày, Thứ 5 ngày 18/04.

- Nghỉ lễ 30/04 - 01/05: Nghỉ 05 ngày, từ thứ 7 ngày 27/04 đến hết ngày thứ 4 ngày 01/05.

Thứ 5 ngày 02/05/2024 các Khoa làm việc bình thường.

Trân trọng thông báo!