Tôi phải làm gì để góp phần đề phòng tăng huyết áp cho người thân, bạn bè của tôi?

Cập nhật: 12/3/2021 - Lượt xem: 881

Mi người đu nên t biết được ch s huyết áp ca mình và người thân bng vic theo dõi huyết áp ti nhà thường xuyên và kết hp đi khám đnh k, theo dõi ch s huyết áp nht là nhng người tr 55 tui tr lên hoc người có yếu t tin s có liên quan đến tăng huyết áp hoc các bnh nn khác (bnh tim mch, đái tháo đường, ri lon lipid máu..).

To thói quen sng và sinh hot lành mnh: bao gm chế đ ăn ung phù hp la tui, đy đ và cân đi dinh dưỡng, hn chế rượu, bia, các cht kích thích và thuc lá/ thuc lào, hn chế ăn mn và tăng cường các loi rau xanh qu chín; Tp luyn th dc thường xuyên (đi b, đp xe hoc các bài tp th thao phù hp, ti thiu 30p mi ngày,...) và gi cân nng mc phù hp; sinh hot và ngh ngơi điu đ, thư giãn và điu chnh cuc sng cân bng đ tránh các căng thng/stress;

Kiểm soát tăng huyết áp để giảm nhiều bệnh (Nguồn: TTXVN)

Quan tâm ti người cao tui trong gia đình, hoc ph n có thai. chú ý các thay đi sc khe có liên quan ti huyết áp đ kp thi đưa đi khám và điu tr (ví d: các cơn đau ngc đt ngt hoc thoáng qua, tình trng khó th hoc hoa mt, chóng mt...).

Tuân th và kiên trì trong điu tr nếu đã có tình trng tăng huyết áp, nhm kim soát huyết áp và gim thiu ti đa nguy cơ các biến chng.

Tuyên truyn cho người thân, gia đình hiu thêm v tăng huyết áp đ cùng xây dng thói quen sinh hot/li sng khoa hc, lành mnh.