Phần 3 - Mục tiêu

Cập nhật: 5/28/2018 - Lượt xem: 10139
I. Mục tiêu tổng quát
Đảm bảo đến năm 2010, tình trạng dinh dưỡng của nhân dân được cải thiện rõ rệt, các gia đình trước hết là trẻ em và bà mẹ được nuôi dưỡng và chăm sóc hợp lý, bữa ăn của người dân ở tất cả các vùng đủ hơn về số lượng, cải thiện hơn về chất lượng, đảm bảo về an toàn vệ sinh. Hạn chế các vấn đề sức khoẻ mới nảy sinh có liên quan tới dinh dưỡng.

II. Mục tiêu cụ thể
Mục tiêu 1.  Người dân được nâng cao về kiến thức và thực hành dinh dưỡng hợp lý
Chỉ tiêu:
 • Tỷ lệ bà mẹ có kiến thức và thực hành dinh dưỡng đúng cho trẻ ốm tăng từ 20,2% năm 2000 lên 40% vào năm 200560% vào năm 2010.
 • Tỷ lệ bà mẹ cho con bú sữa mẹ hoàn toàn 4 tháng đầu từ 31,1% năm 2000 lên 45%  vào năm 200560% vào năm 2010.
 • Tỷ lệ nữ thanh niên được huấn luyện về dinh dưỡng và kiến thức làm mẹ đạt 25%   vào năm 2005 và 40% vào năm 2010.
Mục tiêu 2: Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em và bà mẹ
Chỉ tiêu:

 • Tỷ lệ suy dinh dưỡng cân nặng theo tuổi ở trẻ em dưới 5 tuổi tính chung cả nước mỗi năm giảm 1,5% để giảm còn 25% vào năm 2005 và dưới 20% vào năm 2010.
 • Tỷ lệ suy dinh dưỡng chiều cao theo tuổi ở trẻ em dưới 5 tuổi tính chung cả nước giảm mỗi năm 1,5%.
 • Tỷ lệ trẻ sơ sinh cân nặng dưới 2500 gam giảm còn 7% vào năm 2005 và 6% vào  năm 2010.
 • Tỷ lệ thiếu năng lượng trường diễn  ở phụ nữ tuổi sinh đẻ tính chung toàn quốc giảm  mỗi năm 1%.
 • Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi thừa cân dưới 5%.

Mục tiêu 3. Giải quyết về cơ bản tình trạng thiếu vitamin A, thiếu Iốt và giảm đáng kể tình trạng thiếu máu dinh dưỡng

Chỉ tiêu:

 • Tỷ lệ khô loét giác mạc hoạt tính do thiếu vitamin A ở trẻ dưới 5 tuổi luôn ở mức thấp hơn ngưỡng có ý nghĩa sức khoẻ cộng đồng.
 • Giảm tình trạng thiếu vitamin A thể tiền lâm sàng: Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi có hàm lượng vitamin A huyết thanh thấp dưới 8% vào năm 2005 và dưới 5% vào năm 2010.
 • Thanh toán cơ bản các rối loạn do thiếu Iốt: Đến năm 2005, tỷ lệ bướu cổ trẻ em 8-12 tuổi dưới 5%; ổn định cung cấp muối Iốt trong toàn quốc với trên 90% hộ gia đình sử dụng muối Iốt; mức Iốt nước tiểu đạt 10-20 mcg/dl.
 • Tỷ lệ thiếu máu thiếu sắt ở phụ nữ có thai ở tất cả các vùng có chương trình xuống 30% vào năm 200525% vào năm 2010.

Mục tiêu 4. Giảm tỷ lệ hộ gia đình có mức năng lượng ăn vào thấp

Chỉ tiêu:

 • Tỷ lệ  hộ có mức năng lượng ăn vào bình quân đầu người dưới 1800 Kcal từ 15% năm 2000 xuống 10% vào năm 2005 và xuống dưới 5% vào năm 2010.

Mục tiêu 5. Cải thiện rõ rệt tình trạng Vệ sinh An toàn thực phẩm
Chỉ tiêu:

 • Giảm 25% số vụ ngộ độc thực phẩm hàng loạt (có trên 30 người mắc/vụ) vào năm 2005 và giảm 35% vào năm 2010 (so với năm 1999).
 • Giảm 10% số ca tử vong do ngộ độc thực phẩm vào năm 2005 và giảm 30% vào năm 2010 (so với năm 1999).
 • Giảm tỷ lệ ô nhiễm vi sinh vật thức ăn đường phố, thực phẩm chế biến sẵn.

Link download:

Toàn văn: Chiến lược quốc gia dinh dưỡng, 2001-2010

Toàn văn: Quyết định của Thủ tướngChính phủ phê duyệt Chiến lược Quốc gia về Dinh dưỡng,giai đoạn 2001-2010

Toàn văn: Hướng dẫn tổ chức triển khai chiến lược quốc gia dinh dưỡng 2001-2010