Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Hải Hà

Cập nhật: 6/16/2022 - Lượt xem: 12517

TRÍCH YẾU LUẬN ÁN

I. Thông tin chung

Họ và tên Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Hải Hà

Tên luận án: Nghiên cứu công nghệ sản xuất và hiệu quả sản phẩm giàu lyzin và vi chất dinh dưỡng đến tình trạng dinh dưỡng và bệnh tật của trẻ em 6-12 tháng tuổi

Chuyên ngành: Dinh dưỡng cộng đồng

Mã số: 62.72.88.01

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Xuân Ninh – TS. Nguyễn Đỗ Huy

Tên Cơ sở đào tạo:  Viện Dinh dưỡng

II. Nội dung

Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thấp còi ở Việt Nam còn ở mức cao, 32,9% năm 2009. Suy dinh dưỡng thấp còi liên quan với khẩu phần ăn thiếu protid, lysin, nghèo về các vitamin, khoáng chất. Cho đến nay chưa có biện pháp đặc hiệu phù hợp về việc bổ sung lysin và các vitamin, khoáng chất cho trẻ em, đặc biệt lứa tuổi ăn bổ sung.

Mục tiêu: 1) Nghiên cứu công thức và qui trình sản xuất gói sản phẩm giàu lyzin và VCDD; 2) Đánh giá hiệu quả của bổ sung sản phẩm đến các chỉ số nhân trắc(cân nặng, chiều cao) và hoá sinh (vitamin A, sắt, kẽm) của trẻ; 3) Đánh giá hiệu quả của bổ sung sản phẩm đến các chỉ số bệnh tật của trẻ em (tiêu chảy, hô hấp) 6-12 tháng tuổi tại huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Phương pháp:

Nghiên cứu công thức và qui trình sản xuất gói sản phẩm cốm, giàu lyzin-vi chất: dựa vào khẩu phần ăn thực tế hiện nay của trẻ, nhu cầu khuyến nghị (RDA), tính toán lượng thiếu hụt. Thiết kế gói bổ sung 3g,  gồm 10 vitamin và 8 khoáng chất đáp ứng 30-50% RDAcủa trẻ 6-12 tháng tuổi. Thử nghiệm một số nồng độ lysine khác nhau, chất nền, chất kết dính và các thông số kỹ thuật của qui trình sản xuất sản phẩm dạng cốm, gồm thời gian ủ khối ẩm, sấy khô khối ẩm, xát hạt.... Theo dõi chất lượng sản phẩm về hàm lượng chất lượng dinh dưỡng, chỉ tiêu vệ sinh thực phẩm  ở điều kiện  lão hóa cấp tốc sau 30 ngày, 70 ngày và ở điều kiện thường ngay sau sản xuất và sau thời gian bảo quản 270 ngày (9 tháng).

Đánh giá mức độ chấp nhận cảm quan của sản phẩm với 80 trẻ 6-12 tháng tuổi, 1gói/bữa/ngày, trong 2 tuần.

Đánh giá hiệu quả bổ sung  gói cốm vi chất giàu lyzin-vi chất trên trẻ 6-12 tháng tuổi tại huyện Yên Phong, Bắc Ninh, theo phương pháp nghiên cứu thử nghiệm can thiệp lâm sàng có đối chứng. Nhóm can thiệp (80 trẻ) được dùng 1 gói/ngày x 6 tháng, trộn vào bát bột hoặc cháo trước khi ăn; Nhóm chứng (76 trẻ), không được dùng gói vi chất. Các chỉ số cân nặng, chiều cao, WAZ, HAZ, WHZ, Hb máu, retinol và kẽm huyết thanh  được đánh giá khi bắt đầu và khi kết thúc can thiệp. Bệnh tiêu chảy và NKHH được theo dõi hàng tuần trong thời gian 6 tháng can thiệp.

Kết quả chính và kết luận:

1. Đã xây dựng được công thức và quy trình sản xuất  sản phẩm (gói cốm 3g):

- Công thức gồm: 0,12g premix (10 vitamin và 8 khoáng chất); L- lyzin (160mg lyzin) đáp ứng 30-50% nhu cầu vi chất, 72% hàm lượng lyzin thiếu hụt so với khẩu phần; 0,015mg cồn PVP10%, 0,015mg màu sunset yellow, lactose vừa đủ 3g; Quy trình sản xuất: phối trộn nguyên liệu, ủ khối ẩm trong 20 phút, xát hạt qua cỡ rây có đường kính 0,15mm, sấy khô khối ẩm ở 500C đến độ ẩm <5%, sát hạt qua cỡ rây đường kính 0,15mm, đóng gói và bảo quản sản phẩm ở điều kiện thường.

- Sản phẩm có giá thành 600đồng/gói, đảm bảo chất lượng dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ Y Tế, được trẻ 6-12 tháng tuổi chấp nhận tốt.

2.  Bổ sung gói lyzin- vi chất đã có hiệu quả cải thiện chiều cao, HAZ &WHZ score, kẽm huyết thanh ở nhóm can thiệp tốt hơn ý nghĩa (p<0,05) so với nhóm chứng. Trong khi đó, chỉ số khác như Hb, retinol, WAZ, chưa thấy hiệu quả rõ rệt (p<0,05).

3. Bổ sung gói lyzin- vi chất đã có hiệu quả với bệnh nhiễm khuẩn: Làm giảm ý nghĩa (p<0,05) số lần mắc bệnh, số ngày mắc bệnh trung bình; nguy cơ (RR) bị >2 đợt tiêu chảy hoặc bệnh nhiễm khuẩn hô hấp giảm 18,6% và 24,8% ở nhóm can thiệp vs. nhóm chứng.

 Khuyến nghị: Gói cốm lyzin- đa vi chất  là sản phẩm phù hợp cần được mở rộng sử dụng rộng rãi tại các vùng nông thôn, giúp phòng chống suy dinh dưỡng thấp còi trẻ em, đặc biệt cho trẻ ở lứa tuổi ăn bổ sung.

III. Những đóng góp mới của luận án

Luận án đã góp phần tạo ra một sản phẩm mới phòng chống SDD trẻ em ngay từ giai đoạn ăn bổ sung, với đầy đủ bằng chứng khoa học từ nghiên cứu sản xuất đến chứng minh hiệu quả của sản phẩm trên cộng đồng trẻ em. Hai điểm mới chủ yếu được chi tiết như sau:   

1. Đã xây dựng được công thức và quy trình sản xuất sản phẩm cốm bổ sung lysin-đa vi chất (10 vitamin và 8 khoáng chất) một cách khoa học, phù hợp với nhu cầu của trẻ lứa tuổi ăn bổ sung. Từ điều tra khẩu phần tính toán lượng thiếu hụt, đến xây dựng công thức lyzin - vi chất, nghiên cứu các điều kiện sản xuất, phối trộn phù hợp, đảm bảo các đặc tính cảm quan, ổn định về thành phần vi chất và vi sinh vật trong 9 tháng bảo quản, sản phẩm được cộng đồng trẻ chấp nhận. Với cách sử dụng là trộn gói bổ sung vào một phần hoặc cả bát bột, cháo đã được nấu sẵn tại gia đình, trẻ được cung cấp một bữa ăn giàu dinh dưỡng, đáp ứng được đa số nhu cầu các vitamin, chất khoáng và lyzin thiếu hụt. Với giá thành của sản phẩm khi xuất xưởng khoảng 600 đ/gói, chấp nhận được với các bà mẹ tại các vùng nông thôn.

2. Đã chứng minh hiệu quả cải thiện tình trạng dinh dưỡng, chỉ số cân nặng/tuổi, chiều cao/tuổi, tăng chỉ số kẽm huyết thanh, giảm số lần và số ngày mắc bệnh tiêu chảy, nhiễm khuẩn hô hấp của trẻ sau 6 tháng sử dụng sản phẩm.

 

NGƯỜI HƯỚNG DẪN 1

  

 

PGS. TS. Nguyễn Xuân Ninh

NGƯỜI HƯỚNG DẪN 2

  

 

TS. Nguyễn Đỗ Huy

NGHIÊN CỨU SINH

  

 

Ths. Nguyễn Thị Hải Hà

 

ABSTRACT  THESIS

I-Generals informations

Name of  PhD: Nguyen Thi Hai Ha

Thesis title: Study the production technology and efficacy of using products riched lysine and micronutrient on nutritional status and infectious morbidity in children 6-12 months olds.

Specialisation: community nutrition

Formation Code: 62.72.88.01

Promotors:    Asc. Prof. MD. PhD. Nguyen Xuan Ninh

                   MD. PhD. Nguyen Do Huy

Formation facility: The National Institute of Nutrition 

II- Main Contents

The percentage of stunting in children <5 years olds is still high inpublic Helth Significant (32.9% in 2009y). The stunting related to the lack of protein, lysine , vitamines and minerals in dietary intake. So far no specific measures appropriate against the deficiences of those nutrients in the children, particularly in weaning periode.

Objective: 1) To investigate the formula and processce produced the packages riches lysine and micronutrients. 2)  To evaluate the efficacy of this product on anthropometrics and biochemicals of the children, and 3) To study the effects of this product on the infectious morbidities (diarrheas and respiratories) in children 6-12 months old, belong to Yenphong distric, Bacninh province..

Methods:

Study the formula and process to product the pakage riches of lysine and micronutrient, based on real dietary intake and RDA of the infants. Expected pakage 3g, contained lyzin & 15 micronutrient, covered about 30-50 RDI.

Testing several defferent concentrations of lysine, substrate, adhesive and other technical parameters of the process in grain production, including incubation time block moisture, drying wet mass, milles grain...Monitor product quality on the quality levels of nutrition, hygiene norms in accelerated aging conditions after 30 days, 70days and under normal conditions after production and after 270 days storage time (9 months).

Test the acceptability and sensory charateristics of products in 80 children aged 6-12 mionth olds, one pakage/meals/day x 2 weeks

The efficacy study was investigated by using the randomly controlled clinical trial. Subjects in treated group received one unit per day x 6 months weight, height, Hb, retinol and zinc concwntrations were analized at the beginning and the end of the study. The symptoms of diarrhea and respiratory diseases were weekly monitored and recorded by local collaborators.

Results and conclussions:

1. The formula and processe to product the packages riche lysine & micronutrients have been completed:

- One pakage weighing 3g, packed in tin, stable 9 months in normal conservation conditions, including 10 vitamins and 8 minerals to meet 30-50% and 70% lysine of RDA and somme additives and preservatives.

- The suitable processe the pakage are following: mixed the materials, created the blocks of moist, incubated this block in 20 minutes, dried at 500C until humidity <5%, rub through sieve particle diameter 0,15mm, packaging and storage products in normal condition

The costs of one package (3g) is 600 VND, in good quality on nutive values and food hygiens suitable to Minisrary of Health s’regulations, well accepted by the children ageds from 6-12 months olds.

2. The using of this package (one/day x 6 months) supplement improve significantly better (p<0.05) the gain in height, HAZ & WAZ score, serum zinc compared with those of control group, however the gain of Hb, retinol, WHZ  were similarlly between 2 groups.

3. The supplementation of the packages significantlly reduced the number of infectious periodes, the number days in each infectious period for both diarrhea and respiratory infections compared with those of control group. The relative suffered >2 periods of diarrhea or respiratory infections reduced by 18.6% and 24.8% respectivelly.

Recommendations

The pakages riches lysine-micronutrients is suitable product for program controlling the stunting malnutrition in rurals areas, perticularlyy for infant in weaning periode.

III- The original points of the  thesis

The thesis contributed to create one new product againts the malnutriton infantil, particularly for weaning periode, basing on scientific evidences from studies on formula, process to produce the pakages, following the chnages of nutritional values during storage, then evaluate the effects in infants aged from 6-12 month olds. Two original points are summary as follows:

1. Created the new nutritional - formula, and etablished the process to product the pakages: 3g contained 10 vitamins and 8 minerals, suitable to the RDA of infants during weaning period. The thesis was based on scientific evidences from the data of dietary intake of infants, calculated the formula, study the suitable process to producte, follow the changes of nutritional value during 9 month storage, evaluated the sensory and acepptability test in the children.

Using the pakage by mixing with small part of powder bowls or soup preparing by infant s’ familly, to have the reaches nutritional meals, adequate in lysine and micronutrients. The coste for one pakage about 600VND/meals was acceptable for rurals areas.

2. Proved the positive efficaces of using products on nutritional status (WAZ & HAZ score), on serum zinc, reduced the number of periode, and of days in each period of infectious diseases ( diarrhea and respiratory) dring 6 months of the study.  

 

Scientific Advisor 1

 


Ninh Xuan Nguyen

Scientific Advisor 2

 

 

Huy Do Nguyen

PhD candidate

 

 

Ha Hai Thi Nguyen

Download Luận án (Toàn văn) và Luận án (Tóm tắt) theo đường links sau:

Luận án (Toàn văn)

Luận án (Tóm tắt)