Thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh Tiến sỹ khoá 12 năm 2016

Cập nhật: 3/21/2016 - Lượt xem: 4934


BỘ Y TẾ

VIỆN DINH DƯỠNG

Số: 52/TB -VDD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2016


THÔNG BÁO

V/v: Tuyển sinh nghiên cứu sinh Tiến sỹ khoá 12 năm 2016


Kính gửi:

Các Viện nghiên cứu Y, Dược học;

Các trường đại học: Y Dược; Y tế Công cộng, Đại học Bách khoa, Đại học Nông nghiệp

Các bệnh viện trung ương, tỉnh,

Các Sở y tế,  Trung tâm y tế dự phòng, Trung tâm chăm sóc sức khoẻ sinh sản,

Cục An toàn Thực phẩm và các Chi cục An toàn thực phẩm,


Được phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cơ sở đào tạo Viện Dinh dưỡng thông báo một số thông tin cho các thí sinh chuẩn bị tham dự tuyển nghiên cứu sinh khóa 12 (2016-2020) của Viện dinh dưỡng như sau:

I. CHUYÊN NGÀNH,  MÃ SỐ VÀ CHỈ TIÊU  TUYỂN SINH:

Chuyên ngành

Mã số

Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh

Dinh dưỡng

62.72.03.03

06

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ HÌNH THỨC ĐÀO TẠO: 

II.1. Đối tượng:

- Thí sinh có bằng tốt nghiệp thạc sĩ đúng chuyên ngành: Dinh dưỡng, Dinh dưỡng Cộng đồng

- Thí sinh có bằng tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành gần: Y tế công cộng, Sinh học, Thực phẩm, Công nghệ sinh học Thực phẩm và Nông nghiệp, Điều dưỡng.  

- Thí sinh có bằng tốt nghiệp thạc sỹ chuyên ngành liên quan: Nhi khoa

II.2. Hình thức đào tạo: Hệ  không tập trung: 4 năm

III. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN:

1. Điều kiện văn bằng và công trình đã công bố:

1.1.  Người dự thi có bằng thạc sĩ đúng chuyên ngành: cần có ít nhất một bài báo công bố phù hợp với hướng của đề tài luận án dự kiến trên tạp chí khoa học cấp ngành có uy tín như Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm (Viện Dinh dưỡng), tạp chí y học dự phòng (Viện vệ sinh Dịch tễ), tạp chí y học thực hành (Bộ Y tế)... trước khi nộp hồ sơ dự thi.

1.2. Thí sinh có bằng thạc sĩ không đúng chuyên ngành: cần có ít nhất hai bài báo công bố trên tạp chí khoa học có uy tín  như Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm (Viện Dinh dưỡng), tạp chí y học dự phòng (Viện vệ sinh Dịch tễ), Tạp chí Y học thực hành (Bộ Y tế)  ...trước khi nộp hồ sơ dự thi.

1.3. Những thí sinh có bằng thạc sĩ không đúng chuyên ngành cần có 4 tín chỉ học 4 môn chuyên ngành của chương trình đào tạo thạc sỹ Dinh dưỡng  sau đây:

         + Môn khoa học thực phẩm và an toàn thực phẩm

         + Môn đánh giá tình trạng dinh dưỡng, thực tế cộng đồng

         + Môn Giáo dục truyền thông dinh dưỡng, lập kế hoạch can thiệp.

         + Môn Dinh dưỡng Tiết chế

Cơ sở đào tạo Viện Dinh dưỡng sẽ tổ chức học 4 tín chỉ này phối hợp với trường Đại học Y Hà nội cho thí sinh trước kỳ thi tuyển.

Thời gian học chứng chỉ: sau tết âm lịch 2016 (khoảng tháng 4-5 )

 1.4. Trình độ ngoại ngữ : Thi sinh cần thỏa mãn một trong các điều kiện sau:

+ Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 hoặc cấp bậc 3/6 trở lên theo Khung tham khảo Châu Âu chung về ngoại ngữ, trong thời hạn 2 năm tính đến ngày dự tuyển nghiên cứu sinh, do một trung tâm khảo thí quốc tế có thẩm quyền hoặc một trường đại học trong nước đào tạo ngành ngoại ngữ tương ứng trình độ đại học cấp theo khung năng lực tương đương cấp độ B1, cụ thể như sau:

Cấp độ (CEFR)

IELTS

TOEFL

TOEIC

Cambridge Exam

BEC

BULATS

B1

4.5

450   PBT 133   CBT   45   iBT

450

Preliminary PET

Business Preliminary

40

(Các điểm số nêu trên là điểm tối thiểu cần đạt được)

Một số tiếng khác

Cấp độ (CEFR)

tiếng    Nga

tiếng Pháp

tiếng Đức

tiếng Trung

tiếng  Nhật

B1

TRKI 1 

DELF B1

 TCF niveau 3

B1

ZD

HSK        cấp độ 3      

JLPT  N4

( Theo thông tư số: 05/2012/TT- BGDĐT ngày 25 tháng 2 năm 2012

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

+ Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ một trong sáu thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung, Nhật

+ Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ ở nước ngoài mà ngoại ngữ sử dụng trong học tập là một trong sáu thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung, Nhật.

+ Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ ở trong nước mà ngoại ngữ sử dụng trong học tập là một trong sáu thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung, Nhật.

1.5. Điều kiện thâm niên công tác: Người dự thi vào chương trình đào tạo tiến sỹ cần có ít nhất hai năm làm việc chuyên môn trong lĩnh vực đăng ký dự thi (kể từ khi tốt nghiệp thạc sĩ tính từ ngày ký quyết định công nhận tốt nghiệp đến ngày đăng ký dự tuyển).

2. Có bài luận về dự định nghiên cứu (Theo mẫu)

3. Có đề cương nghiên cứu (Theo mẫu)

4.  Có hai thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh khoa học như giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ (đã được nhận bằng tiến sĩ sau 3 năm ) cùng chuyên ngành; hoặc một thư giới thiệu của một nhà khoa học có chức danh khoa học hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành và một thư giới thiệu của thủ trưởng đơn vị công tác của thí sinh.

5. Được cơ  quan quản lý nhân sự giới thiệu dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ.

6. Cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính với quá trình đào tạo theo quy định của Viện (đóng học phí hàng năm theo quy định; hoàn trả kinh phí với nơi đã cấp cho quá trình đào tạo nếu không hoàn thành luận án tiến sỹ)

IV. HÌNH THỨC TUYỂN

- Xét tuyển hồ sơ

- Thí sinh phải trình bày bài luận về dự định nghiên cứu và đề cương nghiên cứu trước Tiểu ban chuyên ngành Viện Dinh dưỡng

 V. HỒ SƠ DỰ  TUYỂN NCS:

1. Đơn xin dự thi theo mẫu có ghi rõ chuyên ngành xin dự thi và hướng đề tài luận án dự kiến

2. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan (theo mẫu).

3. Giấy chứng nhận sức khoẻ để học tập của một  bệnh viện đa khoa.

4. Bản sao văn bằng tốt nghiệp đại học, bản sao bằng thạc sĩ và bảng điểm thạc sĩ, bao gồm cả 4 tín chỉ chuyển ngành với thí sinh là thạc sĩ không đúng chuyên ngành (Các bản sao văn bằng phải có công chứng Nhà nước nếu không phải bản gốc).

5. Bản khai các công trình khoa học (Lý Lịch khoa học) cùng bản chụp các công trình đó (gồm trang bìa tạp chí, mục lục và toàn văn bài báo).

6. Công văn giới thiệu hay quyết định cho thí sinh dự tuyển của cơ quan quản lý hoặc trường nơi sinh viên vừa tốt nghiệp.

7. Bài luận về dự định nghiên cứu (theo mẫu)

8. Đề cương nghiên cứu (01 bản theo mẫu)

9. Chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định.

10. Hai thư giới thiệu của các nhà khoa học (01 bản theo mẫu)

11. Các giấy tờ pháp lý về đối tượng ưu tiên và các giấy tờ hồ sơ liên quan khác (nếu có)

12. 1 ảnh màu mới chụp cỡ 3 x 4

Các loại giấy tờ được sắp xếp theo thứ tự trên, đựng trong túi hồ sơ cán bộ và làm 02 bộ. Hồ sơ không đầy đủ thủ tục giấy tờ trên sẽ không được Hội đồng tuyển sinh xét duyệt. Không chấp nhận bổ sung hồ sơ, văn bằng chứng chỉ, công trình công bố sau khi thi. Hồ sơ và lệ phí tuyển sinh không hoàn lại nếu thí sinh bỏ thi hoặc thi không đạt.

VI. LỆ PHÍ DỰ TUYỂN

- Lệ phí đăng ký dự tuyển: 50.000đ/thí sinh/ hồ sơ

- Lệ phí tiếp nhận và xử lý hồ sơ: 200.000đ/ 1 thí sinh

- Lệ phí hội đồng xét duyệt và đánh giá bài luận sẽ thông báo sau.

VII. THỜI GIAN  NHẬN HỒ SƠ VÀ XÉT TUYỂN:

-  Nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 6/6/2016 đến 30/6/2016 (trực tiếp hoặc theo dấu bưu điện)

VIII. ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC :

Trung tâm Đào tạo Dinh dưỡng và Thực phẩm - Viện Dinh dưỡng

48B Tăng Bạt Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại:04 39724030 – 04 39724031             Fax: 04 39724030

DĐ: 0988628783 – KS. Đinh Thu Hằng

Email: hangnga279@yahoo.com

Website: www.viendinhduong.org.vn

Kính đề nghị Quý cơ quan thông báo nội dung xét tuyển nghiên cứu sinh khoá 12 năm 2016 của Viện Dinh Dưỡng cho các cơ sở trực thuộc để các cán bộ có nguyện vọng thi tuyển hoàn tất các thủ tục đăng ký dự tuyển đúng thời hạn.

LƯU Ý: Các thí sinh có dự định thi tuyển nghiên cứu sinh khóa 12 tại Viện Dinh dưỡng nhưng không phải là thạc sỹ đúng chuyên ngành muốn tham gia học chứng chỉ chuyển đổi hãy liên lạc theo địa chỉ trên để biết thông tin chính xác trước khi học chính thức (khoảng tháng 4 hàng năm).


* Nơi nhận                                                                          VIỆN TRƯỞNG

- Như trên                                                                             (Đã ký)

- Lưu HC, ĐT VDD                                                                         

- Bộ GD&ĐT (để báo cáo)

- Bộ Y tế (để báo cáo)

                                                                                      LÊ DANH TUYÊN