Viện Dinh dưỡng công bố số liệu giám sát dinh dưỡng trẻ em năm 2014

Cập nhật: 1/29/2015 - Lượt xem: 8941

Hàng năm, Viện Dinh dưỡng thường công bố về tình hình dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi theo các chỉ số suy dinh dưỡng nhẹ cân (tính theo cân nặng trên tuổi - WAZ), suy dinh dưỡng thấp còi (tính theo chiều cao trên tuổi –HAZ) và suy dinh dưỡng gầy còm – WHZ). Số liệu được phân tích theo chỉ số nhân trắc học chuẩn của WHO năm 2006. Đây là những số liệu quan trọng phản ánh chất lượng chăm sóc sức khỏe và nuôi dưỡng trẻ.

Số liệu được thu thập theo một quy trình khoa học theo nguyên tắc chọn mẫu ngẫu nhiên 30 cụm/tỉnh và toàn bộ 63 tỉnh/ thành phố của Dự án cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em. Đầu mối thu thập số liệu là do Trung tâm Y tế Dự phòng các tỉnh (đơn vị chịu trách nhiệm giám sát hoạt động phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em) với sự chỉ đạo về chuyên môn và giám sát của Viện Dinh dưỡng, các Viện khu vực gồm Viện Vệ sinh Y tế Công cộng thành phố Hồ Chí Minh, Viện Pasteur Nha Trang, Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên, cùng với Tổng cục Thống kê. Số liệu về tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em đại diện cho từng tỉnh/ thành phố và trong phạm vi toàn quốc.

Tập hợp các số liệu về tình trạng dinh dưỡng trẻ em hàng năm, nó chỉ ra xu hướng diễn biến tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em trong toàn quốc.

Bộ số liệu về tình trạng dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi ở Việt Nam được theo dõi một cách có hệ thống sẽ là nguồn tham khảo quý cho các nhà hoạch định chính sách về phát triển kinh tế xã hội của các cấp, các ngành và từng địa phương, và phục vụ hoạt động truyền thông dinh dưỡng.

Tham khảo bộ số liệu về Tình trạng dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi năm 2014 tại đây

Hoặc tham khảo thêm số liệu về tình trạng dinh dưỡng trẻ em được theo dõi liên tục nhiều năm qua tại đây