Trung tâm Thực phẩm Dinh dưỡng

Cập nhật: 11/20/2009 - Lượt xem: 3443
Các lĩnh vực phụ trách:
-   Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm (fortification) nhằm phòng chống các bệnh thiếu vi chất dinh dưỡng ở nước ta. 
-   Nghiên cứu ứng dụng công nghệ về các thức ăn chữa bệnh, phục vụ hồi sức khoẻ.
-   Nghiên cứu và chế thử các sản phẩm thực phẩm giàu dinh dưỡng phục vụ các chương trình cải thiện dinh dưỡng cộng đồng.