Đề cương nghiên cứu

Cập nhật: 5/25/2017 - Lượt xem: 14990

ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU


Đề cương đóng bìa mềm, có hàm lượng từ 15 - 20 trang, sử dụng font chữ Times New Roman, cỡ 13 - 14 của hệ soạn thảo Winword, mật độ chữ bình thường, không được nén hoặc kéo giãn khoảng cách giữa các chữ, giãn dòng đặt chế độ 1,5 lines; lề trên 3,5cm; lề dưới 3,0cm; lề trái 3,5cm; lề phải 2,0cm. Số rang được đánh ở giữa, phía trên đầu mỗi trang giấy. Trang bìa được trình bày theo mẫu ở trang sau.

Đề cương gồm những nội dung chính sau:

  1. Đặt vấn đề: Tóm lược những nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến đề tài, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu. Giả thiết và mục tiêu nghiên cứu của đề tài.
  2. Tổng quan: Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến đề tài luận án; nếu những vấn đề còn tồn tại; chỉ ra những vấn đề mà đề tài luận án cần tập trung nghiên cứu, giải quyết.
  3. Đối tượng, vật liệu và phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng, địa điểm và thời gian nghiên cứu

- Phương pháp nghiên cứu

- Tổ chức thực hiện

- Khống chế sai số

- Đạo đức trong nghiên cứu

  1. Dự kiến kết quả
  2. Dự kiến bàn luận
  3. Dự kiến kết luận
  4. Dự kiến kiến nghị
  5. Danh mục tài liệu tham khảo: chỉ bao gồm các tài liệu được trích dẫn, sử dụng trong đề cương.
  6. Kế hoạch nghiên cứu:

- Kế hoạch về tiến độ thực hiện

- Kế hoạch về tài chính


 

        BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                           BỘ Y TẾ

 

VIỆN DINH DƯỠNG

(Chữ 14)

 

 HỌ VÀ TÊN THÍ SINH

(Chữ 16)

 

TÊN ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU

(Chữ 20 - 23)

 

CHUYÊN NGÀNH: (Chữ 14)

MÃ SỐ: (Chữ 14)

 

ĐỀ CƯƠNG DỰ TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH

(Chữ 16)

  

 

HÀ NỘI - 20………

(Chữ 14)

LÝ LỊCH KHOA HỌC