Thông báo tham gia học chứng chỉ

Cập nhật: 5/25/2017 - Lượt xem: 14784

VIỆN DINH DƯỠNG

Trung tâm Đào tạo

---o0o---

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------------

Hà nội, ngày 28 tháng 01 năm 2011

 

THÔNG BÁO

V/v: Thông báo tham gia học chứng chỉ

 


Trung tâm đào tạo Dinh dưỡng và Thực phẩm Viện Dinh Dưỡng xin thông báo

Để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh tiến sĩ Dinh dưỡng cộng đồng của Viện Dinh dưỡng khóa 7 năm 2011, trung tâm Đào tạo Viện Dinh dưỡng thông báo cho các thí sinh có dự kiến tham gia kỳ thi này có bằng thạc sỹ các ngành không phải Dinh dưỡng, Dinh dưỡng cộng đồng bao gồm: Y khoa, Y tế công cộng, Công nghệ thực phẩm và Nông nghiệp như sau:

Các thí sinh cần đảm bảo 2 điều kiện khi nộp hồ sơ:

1. Có ít nhất hai bài báo công bố trên tạp chí khoa học trước khi nộp hồ sơ dự thi.

2. Học 3 môn chuyên ngành (lấy chứng chỉ) của chương trình đào tạo thạc sỹ dinh dưỡng Cộng đồng trường Đại học Y Hà Nội sau đây:

      + Môn khoa học thực phẩm và an toàn thực phẩm

      + Môn đánh giá tình trạng dinh dưõng, thực tế cộng đồng

      + Môn giáo dục truyền thông dinh dưỡng, lập kế hoạch can thiệp.

Thời gian bắt đầu học: giữa tháng 3/2011 – 4/2011 tại Viện Dinh dưỡng sẽ tổ chức và trường Đại học Y Hà nội.

Trung tâm đào tạo Dinh dưỡng và Thực phẩm Viện Dinh dưỡng sẽ tổ chức và giảng phối hợp với trường Đại học Y Hà nội. Chứng chỉ sẽ do khoa sau đại học trường Đại học Y Hà Nội cấp.

Thời hạn đăng ký: trứơc ngày 28/2

Các thông tin chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ sau:

Cn: Đinh Thu Hằng

      -  ĐT: 0439724030 – 0439724031

      -  DĐ: 0988628783         Email: hangnga279@yahoo.com


                                                                                                       Giám đốc trung tâm

                                                                                                                (đã ký)