Thông báo tuyển nghiên cứu sinh tiến sỹ năm 2012

Cập nhật: 5/25/2017 - Lượt xem: 10139

 BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 VIỆN DINH DƯỠNG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ----------- ------------------
 Số: 22/TB - TTĐT
V/v: Tuyển nghiên cứu
sinh khóa 8 năm 20102
 Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2012

THÔNG BÁO
TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH TIẾN SỸ NĂM 2012


Kính gửi:
- Các Viện nghiên cứu Y, Dược học;
 - Các trường đại học: Y Dược, Y tế công cộng, Đại học Bách khoa,
Đại học Nông nghiệp

 - Các bệnh viện trung ương, tỉnh
 - Các Sở Y tế, Trung tâm y tế dự phòng, Trung tâm chăm sóc sức
khỏe sinh sản.

 - Cục An toàn vệ sinh thực phẩm và các Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.

Được phép của Bộ giáo dục và Đào tạo, Cơ sở đào tạo Viện Dinh dưỡng thông báo một số thông tin cho các thí sinh chuẩn bị tham dự dự thi tuyển NCS khóa 8 (2012-2015) của Viện dinh dưỡng như sau:

I. Chuyên ngành,  mã số và chỉ tiêu  tuyển sinh:

Chuyên ngành

Mã số

Chỉ tiêu đề nghị

Dinh dưỡng

62.72.03.03

06

II. Đối tượng và Hình thức đào tạo: 

- Thí sinh dự thi: có bằng tốt nghiệp thạc sỹ các ngành: Dinh dưỡng, Dinh dưỡng Cộng đồng, Nhi khoa, Y tế Công cộng, Công nghệ thực phẩm và Nông nghiệp.

- Hệ  không tập trung: 4 năm

 III. Hình thức tuyển :

- Xét tuyển hồ sơ

- Thí sinh trình bày bài luận về dự định nghiên cứu và đề cương nghiên cứu trước Tiểu ban chuyên môn của chuyên ngành đăng ký.

IV. Điều kiện dự tuyển:

1. Điều kiện văn bằng và công trình đã công bố:

1.1.  Người dự thi có bằng thạc sỹ Dinh dưỡng: phải có ít nhất một bài báo công bố phù hợp với hướng của đề tài luận án dự kiến trên tạp chí khoa học cấp ngành trước khi nộp hồ sơ dự thi.

1.2. Thí sinh có bằng thạc sỹ không phải thạc sỹ Dinh dưỡng phải có ít nhất hai bài báo công bố trên tạp chí khoa học trước khi nộp hồ sơ dự thi.

1.3. Những thí sinh có bằng thạc sỹ không đúng chuyên ngành dinh dưỡng phải học 3 môn chuyên ngành (chứng chỉ) của chương trình đào tạo thạc sỹ dinh dưỡng Cộng đồng sau đây:

         + Môn khoa học thực phẩm và an toàn thực phẩm

         + Môn đánh giá tình trạng dinh dưỡng, thực tế cộng đồng

         + Môn giáo dục truyền thông dinh dưỡng, lập kế hoạch can thiệp.

Cơ sở đào tạo Viện Dinh dưỡng sẽ tổ chức học 3 chứng chỉ này phối hợp với trường Đại học Y Hà nội cho thí sinh trước kỳ thi tuyển.

Thời gian học chứng chỉ: sau tết âm lịch 2011 (khoảng tháng 2-3)

 1.4. Trình độ ngoại ngữ : Thi sinh cần thảo mãn một trong các điều kiện sau:

+ Chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 hoặc cấp bậc 3/6 trở lên theo Khung tham khảo Châu Âu chung về ngoại ngữ, trong thới hạn 2 năm tính đến ngày dự tuyển nghiên cứu sinh, do một trung tâm khảo thí quốc tế có thẩm quền hoặc một trường đại học trong nước đào tạo ngành ngoại ngữ tuêong ứng trình độ đại học cấp theo khung năng lực tương đương cấp độ B1, cụ thể như sau:

Cấp độ (CEFR)

IELTS

TOEFL

TOEIC

Cambridge Exam

BEC

BULATS

B1

4.5

450   PBT 133   CBT   45   iBT

450

Preliminary PET

Business Preliminary

40

(Các điểm số nêu trên là điểm tối thiểu cần đạt được)

Một số tiếng khác

 Cấp độ
(CEFR)
Tiếng Nga 
Tiếng Pháp Tiếng Đức Tiếng Trung Tiếng  Nhật 
 B1 TRKI 1

DELF B1

TCF niveau 3

B1   ZD

HSK   cấp độ 3 JLPT  N4

 


( Theo thông tư số: 05/2012/TT- BGDĐT ngày 25 tháng 2 năm 2012

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

+ Có bằng tốt nghiệp đại chọ ngành ngoại ngữ một trong sáu thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung, Nhật)

+ Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sỹ hoặc tiến sỹ ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong học tập là một trong sáu thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung, Nhật.

+ Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sỹ hoặc tiến sỹ ở trong nước mà ngôn ngữ sử dụng trong học tập là một trong sáu thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung, Nhật.

1.5. Điều kiện thâm niên công tác: Người dự thi vào chương trình đào tạo tiến sỹ cần có ít nhất hai năm làm việc chuyên môn trong lĩnh vực đăng ký dự thi (kể từ khi tốt nghiệp thạc sỹ tính từ ngày ký quyết định công nhận tốt nghiệp đến ngày đăng ký dự tuyển). Trường hợp tốt nghiệp thạc sỹ xuất sắc có thể được chuyển tiếp làm nghiên cứu sinh theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Có bài luận về dự định nghiên cứu

3. Có đề cương nghiên cứu

4.  Có hai thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh khoa học như giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành; hoặc một thư giới thiệu của một nhà khoa học có chức danh khoa học hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành và một thư giới thiệu của thủ trưởng đơn vị công tác của thí sinh.

5. Được cơ  quan quản lý nhân sự giới thiệu dự tuyển đào tạo trình độ tiến sỹ. Đối với người chưa có việc làm cần được địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và không phạm pháp luật

8. Cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính với quá trình đào tạo theo quy định của Viện (đóng học phí hàng năm theo quy định; hoàn trả kinh phí với nơi đã cấp cho quá trình đào tạo nếu không hoàn thành luận án tiến sỹ)

 V. Hồ sơ dự  tuyển NCS:

1.      Đơn xin dự thi theo mẫu có ghi rõ chuyên ngành xin dự thi và hướng đề tài luận án dự kiến

2.      Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan (theo mẫu).

3.      Giấy chứng nhận sức khoẻ (của bệnh viên đa khoa tỉnh).

4.      Bản sao văn bằng tốt nghiệp đại học, bản sao bằng thạc sỹ và bảng điểm thạc sỹ (Các bản sao văn bằng phải có công chứng Nhà nước).

5.      Bản khai các công trình khoa học cùng bản chụp các công trình đó (gồm trang bìa tạp chí, mục lục và toàn văn bài báo).

6.      QĐ cử dự thi tuyển của cơ quan chủ quản có thẩm quyền quyết định nhân sự.

7.      Đề cương nghiên cứu ( 02 bản theo mẫu)

8.      Bài luận về dự định nghiên cứu ( theo mẫu)

9.      Chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định.

10. 2 ảnh màu mới chụp cỡ 3 x 4

Các loại giấy tờ được sắp xếp theo thứ tự trên, đựng trong túi hồ sơ cán bộ và làm thành 02 bộ. Hồ sơ không đầy đủ thủ tục giấy tờ trên sẽ không được Hội đồng tuyển sinh xét duyệt. Không chấp nhận bổ sung hồ sơ, văn bằng chứng chỉ, công trình công bố sau khi thi. Hồ sơ và lệ phí tuyển sinh không hoàn lại nếu thí sinh bỏ thi hoặc thi không đạt.

VI. Thời gian  nhận hồ sơ và Xét Tuyển:

-  Nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 4/6/2011 đến 30/6/2011 (trực tiếp hoặc theo dấu bưu điện)

VII.  Địa chỉ liên lạc :

Trung tâm Đào tạo Dinh dưỡng và Thực phẩm - Viện Dinh dưỡng

48B Tăng Bạt Hổ, Hà Nội.

Điện thoại:04 39724030-39724031                    Fax: 04  39724030

DĐ: 0988628783 – KS. Đinh Thu Hằng

Email: hangnga279@yahoo.com

Đề nghị quý cơ quan thông báo nội dung xét tuyển NCS khoá 8 năm 2012 của Viện Dinh Dưỡng cho các cơ sở trực thuộc để các cán bộ có nguyện vọng thi tuyển nghiên cứu sinh có thể hoàn tất các thủ tục đăng ký dự tuyển kịp thời.

Lưu ý:

Các thí sinh có dự định thi tuyển nghiên cứu sinh khóa 8 tại Viện Dinh dưỡng nhưng không phải là thạc sỹ dinh dưỡng muốn tham gia học 3 chứng chỉ chuyển đổi hãy liên lạc theo địa chỉ trên để biết thông tin chính xác trước khi tổ chức học chứng chỉ khoảng tháng 3 (dự kiến).

* Nơi nhận

VIỆN TRƯỞNG

- Như trên

(Đã ký và đóng dấu)

- Lưu HC VDD

 

- Bộ GD&ĐT để báo cáo

 

- Bộ Y tế để báo cáo

GS.TS. Lê Thị Hợp