Thông báo Tuyển sinh khóa đào tạo về Dinh dưỡng Lâm sàng - Điều trị và khoá đào tạo về Khám tư vấn Dinh dưỡng, Dinh dưỡng cơ bản

Cập nhật: 10/15/2018 - Lượt xem: 35035

BỘ Y TẾ

VIỆN DINH DƯỠNG

Số: 350/TB -VDD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2018


THÔNG BÁO

V/v: Tuyển sinh khóa đào tạo về “Dinh dưỡng Lâm sàng - Điều trị”

và khoá đào tạo về “ Khám tư vấn Dinh dưỡng”, “ Dinh dưỡng cơ bản”

                 Kính gửi:  Sở Y tế, TTYTDP, TTCSSKSS, Bệnh Viện  các tỉnh- thành phố

 

Để ngày càng  đáp ứng nhu cầu  của các Sở Y tế, các bệnh viện về triển khai và quản lý các hoạt động về Dinh dưỡng Lâm sàng- điều trị, Khám tư vấn Dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia đã mời chuyên gia Nhật Bản  giúp hoàn thiện các chương trình đào tạo này. Mục đích chính của các chương trình đào tạo này là cập nhật và hội nhập về chuyên môn và tăng cường thực hành tại bệnh viện đầu ngành về dinh dưỡng Lâm sàng điều trị và tại các cơ sở tư vấn dinh dưỡng tiết chế.

Mục đích: Xây dựng và nâng cao hiệu quả công tác Dinh dưỡng Lâm sàng điều trị, Khám tư vấn dinh dưỡng theo hướng thực hành tại các bệnh viện, các cơ sở khám, chữa bệnh góp phần thực hiện thành công Chiến lược Quốc gia Dinh dưỡng giai đoạn  2011 đến 2020 và tầm nhìn 2030.

Nội dung:  18 tín chỉ (30% lý thuyết, 70% thực hành) gồm 6 chuyên đề (Cơ sở thực hiện công tác đào tạo dinh dưỡng tiết chế cho các bệnh viện, các kỹ thuật, can thiệp dinh dưỡng, dinh dưỡng lâm sàng - điều trị, giáo dục, tư vấn dinh dưỡng và tổ chức, quản lý khoa dinh dưỡng bệnh viện).

Phương pháp giảng dạy: Tích cực và mô hình hóa

Thời gian  và hình thức đào tạo:

 Thời gian khóa học (dự kiến): từ ngày 20 tháng 8 năm 2018 đến ngày 20 tháng 11 năm 2018  

 Địa điểm: Viện Dinh dưỡng - 48B Tăng Bạt Hổ - Hà Nội

 Hình thức đào tạo:

 1) Tập trung

 + Tại  Hà Nội:  Học lý thuyết  5 tuần tại Viện Dinh dưỡng; học thực hành 4 tuần tại BV Bạch Mai, 4 tuần tại BV Thanh Nhàn , hoặc tại phòng khám của Viện Dinh dưỡng,  bảo vệ đề án và thi cuối khóa học tại Viện Dinh dưỡng

 + Tại Sở y tế hoặc bệnh viện đa khoa của các tỉnh/thành: Sở y tế/ bệnh viện đa khoa chịu trách nhiệm về tổ chức (tuyển sinh, cơ sở học lý thuyết, thực hành…). Viện Dinh Dưỡng chịu trách nhiệm về chất lượng chuyên môn (giảng dạy, hướng dẫn thực hành, kiểm tra, cấp chứng chỉ…). Các tỉnh có nhu cầu sẽ tuyển sinh các học viên của các bệnh viện huyện trong tỉnh mỗi lớp khoảng 30-40 học viên sau đó liên hệ với các cán bộ có tên dưới đây để tổ chức khoá học.

Đội ngũ giảng viên:  Gồm các chuyên gia về lĩnh vực dinh dưỡng, dinh dưỡng điều trị và an toàn vệ sinh thực phẩm đang công tác tại Viện Dinh Dưỡng, các bệnh viện đầu ngành về dinh dưỡng.

Giá trị chứng chỉ: Chứng chỉ có giá trị toàn quốc (mã số B19) và được Bộ Y tế công nhận theo công văn số 3335/BYT-K2ĐT ngày 28/05/2009. Tùy theo vị trí công tác của học viên (bác sĩ, cử nhân, cao đẳng…), các học viên sẽ được cấp chứng chỉ tương ứng theo các quy định của Bộ Y tế.

Học phí toàn bộ khóa học 3 tháng: 11.500.000đ/học viên

Học phí khoá Dinh dưỡng cơ bản 1 tháng: 4.500.000đ/học viên

Hồ sơ đăng ký gồm: Bản sao bằng cấp cao nhất; Công văn cử cán bộ đi học của cơ quan (nếu có); 02 ảnh 3x4.

Vậy đề nghị cơ quan cử và tạo điều kiện cho các cán bộ sắp xếp thời gian để tham gia khoá tập huấn nói trên. Mọi chi tiết xin liên hệ với Trung tâm Đào tạo - Viện Dinh Dưỡng: Điện thoại cố định: 04-39724031; Fax: 04-39724030;

 Điện thoại di động: Ths. Đinh Thị Thu Hằng: 0988628783; (Các đơn vị liên hệ số điện thoại trên để đăng ký tham gia khoá học)

 Chú ý: Chi phí ăn ở, đi lại, học phí do cơ quan cử cán bộ đi học tự chi trả.

Chân thành cám ơn!

 

Nơi nhận                                                                                            VIỆN TRƯỞNG

-         Như trên

-          Lưu Hc, ĐT                                                                           

 

 

                                                             Lê Danh Tuyên