Tuyển NCS tiến sỹ Dinh dưỡng cộng đồng khóa 7 năm 2011

Cập nhật: 5/25/2017 - Lượt xem: 9411

BỘ Y TÊ

VIỆN DINH DƯỠNG

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

------------------------------
Hà nội, ngày 01 tháng 01 năm 2011


THÔNG BÁO

 

V/v: Thông báo chuẩn bị tham gia thi tuyển NCS tiến sỹ Dinh dưỡng cộng đồng khóa 7 năm 2011.


Kính gửi:

-          Các viện nghiên cứu, trường đại học, bệnh viện trung ương, tỉnh, Sở Y tế, Trung tâm y tế dự phòng và trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản.

-         Cơ sở đào tạo Viện Dinh dưỡng thông báo một số thông tin cho các thí sinh chuẩn bị tham dự dự thi tuyển NCS khóa 7 (2011-2014) của Viện dinh dưỡng như sau:

I. Chuyên ngành,  mã số và chỉ tiêu  tuyển sinh:

 

 

Chuyên ngành

Mã số

Chỉ tiêu đề nghị

Dinh dưỡng cộng đồng

62.72.88.01

05

 

II. Đối tượng và Hình thức đào tạo: 

 

- Thí sinh dự thi: có bằng tốt nghiệp thạc sỹ các ngành: Dinh dưỡng, Dinh dưỡng Cộng đồng, Nhi khoa, Y tế Công cộng, Công nghệ thực phẩm và Nông nghiệp.

Hệ không tập trung: 4 năm

III. Hình thức tuyển:

Xét tuyển hồ sơ

Thí sinh trình bày bài luận về dự định nghiên cứu và đề cương nghiên cứu trước Tiểu ban chuyên môn của chuyên ngành đăng ký.

IV. Điều kiện dự tuyển:

1. Điều kiện văn bằng và công trình đã công bố:

1.1.  Người dự thi có bằng thạc sỹ Dinh dưỡng Cộng đồng: phải có ít nhất một bài báo công bố phù hợp với hướng của đề tài luận án dự kiến trên tạp chí khoa học cấp ngành trước khi nộp hồ sơ dự thi.

1.2. Thí sinh có bằng thạc sỹ không phải thạc sỹ Dinh dưỡng Cộng đồng phải có ít nhất hai bài báo công bố trên tạp chí khoa học trước khi nộp hồ sơ dự thi.

1.3. Những thí sinh có bằng thạc sỹ không đúng chuyên ngành dinh dưỡng cộng đồng phải học 3 môn chuyên ngành (chứng chỉ) của chương trình đào tạo thạc sỹ dinh dưỡng Cộng đồng sau đây:

         + Môn khoa học thực phẩm và an toàn thực phẩm

         + Môn đánh giá tình trạng dinh dưỡng, thực tế cộng đồng

         + Môn giáo dục truyền thông dinh dưỡng, lập kế hoạch can thiệp.

1.4. Trình độ ngoại ngữ : Thí sinh có bằng C tiếng Anh được cấp bởi các trường đại học có tuyển sinh NCS hoặc các trung tâm khảo thí ngoại ngữ được phép của Bộ GD-ĐT.

Miễn thi ngoại ngữ đối với những thí sinh có bằng tốt nghiệp thạc sỹ (hoặc đại học) ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong học tập là một trong ba thứ tiếng Anh, Nga, Pháp.

1.5. Điều kiện thâm niên công tác: Người dự thi vào chương trình đào tạo tiến sỹ cần có ít nhất hai năm làm việc chuyên môn trong lĩnh vực đăng ký dự thi (kể từ khi tốt nghiệp thạc sỹ tính từ ngày ký quyết định công nhận tốt nghiệp đến ngày đăng ký dự tuyển). Trường hợp tốt nghiệp thạc sỹ xuất sắc có thể được chuyển tiếp làm nghiên cứu sinh theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Có bài luận về dự định nghiên cứu

3. Có đề cương nghiên cứu

4. Hai thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh khoa học như giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành; hoặc một thư giới thiệu của một nhà khoa học có chức danh khoa học hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành và một thư giới thiệu của thủ trưởng đơn vị công tác của thí sinh.

5. Được cơ  quan quản lý nhân sự giới thiệu dự tuyển đào tạo trình độ tiến sỹ. Đối với người chưa có việc làm cần được địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và không phạm pháp luật

8. Cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính với quá trình đào tạo theo quy định của Viện (đóng học phí hàng năm theo quy định; hoàn trả kinh phí với nơi đã cấp cho quá trình đào tạo nếu không hoàn thành luận án tiến sỹ)

 V. Hồ sơ dự  tuyển NCS:

1.  Đơn xin dự thi theo mẫu có ghi rõ chuyên ngành xin dự thi và hướng đề tài luận án dự kiến

2.  Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan (theo mẫu).

3.  Giấy chứng nhận sức khoẻ (của bệnh viên đa khoa tỉnh).

4.      Bản sao văn bằng tốt nghiệp đại học, bản sao bằng thạc sỹ và bảng điểm thạc sỹ (Các bản sao văn bằng phải có công chứng Nhà nước).

5.      Bản khai các công trình khoa học cùng bản chụp các công trình đó (gồm trang bìa tạp chí, mục lục và toàn văn bài báo).

6.  QĐ cử dự thi tuyển của cơ quan chủ quản có thẩm quyền quyết định nhân sự.

7.      Đề cương nghiên cứu ( 02 bản theo mẫu)

8.      Bài luận về dự định nghiên cứu ( theo mẫu)

9.  Chứng chỉ để miễn thi ngoại ngữ theo quy định.

10. ảnh màu mới chụp cỡ 4 x 6

Các loại giấy tờ được sắp xếp theo thứ tự trên, đựng trong túi hồ sơ cán bộ và làm thành 02 bộ. Hồ sơ không đầy đủ thủ tục giấy tờ trên sẽ không được Hội đồng tuyển sinh xét duyệt. Không chấp nhận bổ sung hồ sơ, văn bằng chứng chỉ, công trình công bố sau khi thi. Hồ sơ và lệ phí tuyển sinh không hoàn lại nếu thí sinh bỏ thi hoặc thi không đạt.

VI. Thời gian  nhận hồ sơ và Xét Tuyển:

-  Nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 4/6/2011 đến 30/6/2011 (trực tiếp hoặc theo dấu bưu điện)

VII. Địa chỉ liên lạc : Cn: Đinh Thu Hằng

Trung tâm Đào tạo Dinh dưỡng và Thực phẩm - Viện Dinh dưỡng

48B Tăng Bạt Hổ, Hà Nội.

Điện thoại: 04 39724030 – 04 39724031           Fax: 04  39724030

DĐ: 0988628783 –

Email: hangnga279@yahoo.com

Đề nghị Quý cơ quan thông báo nội dung xét tuyển NCS khoá 7 năm 2011 của Viện Dinh Dưỡng cho các cơ sở trực thuộc để các cán bộ có nguyện vọng thi tuyển nghiên cứu sinh có thể hoàn tất các thủ tục đăng ký dự tuyển kịp thời.

 

* Nơi nhận                                           Viện trưởng Viện Dinh dưỡng

                                                                                                      (đã ký)

      - Như trên                                                                         

- Lưu HC-VDD

- Bộ GD&ĐT để báo cáo

- Bộ Y tế để báo cáo