Báo cáo hoạt động triển khai Tuần lễ Dinh dưỡng và Phát triển từ 16-23/10/2015

Cập nhật: 12/14/2015 - Lượt xem: 8445

BỘ Y TẾ

VIỆN DINH DƯỠNG

Số: 805 /BC-VDD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà nội, ngày 11 tháng 12  năm 2015

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI TUẦN LỄ DINH DƯỠNG VÀ PHÁT TRIỂN

Kính gửi:   

- Cục Y tế Dự phòng,

- Bộ Y tế (Vụ Truyền thông Thi đua khen thưởng).

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Để thực hiện Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng (2011 - 2020) và nhân ngày Lương thực thế giới 16/10, Bộ Y tế chỉ đạo phát động tuần lễ “Dinh dưỡng và Phát triển” (16 - 23/10) với chủ đề Thúc đẩy chính sách bảo trợ xã hội và Phát triển Nông nghiệp bền vững góp phần giảm đói nghèo, nâng cao tình trạng dinh dưỡng cho người Việt Nam’’.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Nâng cao kiến thức và thực hành dinh dưỡng cho người dân nhằm thay đổi hành vi có lợi cho sức khỏe: biết lựa chọn, chế biến và sử dụng đa dạng nguồn thực phẩm an toàn sẵn có tại gia đình và địa phương; Tổ chức bữa ăn gia đình đảm bảo đủ dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm; Dưỡng lành mạnh và tăng cường vận động thể lực chống thừa cân béo phì; Thực hiện 10 lời khuyên dinh dưỡng hợp lý góp phần nâng cao thể lực và tầm vóc người Việt Nam.

2. Phối hợp với Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn; các ban ngành đoàn thể xã hội để hướng dẫn kỹ thuật canh tác phù hợp, phát triển VAC gia đình; đưa giống mới, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, bảo quản và chế biến sản phẩm sau thu hoạch tới mọi gia đình; nhằm đảm bảo an ninh lương thực và an ninh dinh dưỡng; đặc biệt quan tâm đến các hộ gia đình nghèo, vùng khó khăn, vùng thường xuyên xảy ra thiên tai, lụt bão.

3.  Vận động, khuyến khích người dân chủ động phát triển hệ sinh thái Vườn - Ao - Chuồng gia đình gắn liền với ý thức giữ gìn bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, để có nguồn thực phẩm an toàn, dồi dào, giàu dinh dưỡng giúp cải thiện chất lượng bữa ăn và tăng thu nhập nâng cao chất lượng cuộc sống cho gia đình.

4. Thúc đẩy các hoạt động bảo trợ xã hội, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo trợ người thất nghiệp, chăm sóc trẻ em và người cao tuổi giúp giảm đói nghèo; tăng cường chất lượng dịch vụ y tế cho toàn dân, đặc biệt là các dịch vụ trong chăm sóc sức khỏe - dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em.

5.  Tăng cường các hoạt động truyền thông hưởng ứng Tuần lễ “Dinh dưỡng và Phát triển” bằng nhiều hình thức, đa dạng, phong phú nhằm nâng cao ý thức cho người dân chủ động chống đói nghèo, đảm bảo an ninh thực phẩm và an ninh dinh dưỡng để phòng chống suy dinh dưỡng thấp còi, nâng cao thể lực và tầm vóc người Việt Nam; đẩy mạnh kiểm tra giám sát các hoạt động và kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm trong Tuần lễ này.

III. NỘI DUNG TRUYỀN THÔNG

Thông điệp hưởng ứng Tuần lễ “Dinh dưỡng và Phát triển” năm 2015 của Viện Dinh dưỡng là:

Thúc đẩy chính sách bảo trợ xã hội và phát triển Nông nghiệp bền vững góp phần giảm đói nghèo, nâng cao tình trạng dinh dưỡng cho người Việt Nam.

 • Phát triển VAC để tăng thu nhập gia đình, tạo nguồn thực phẩm sạch, an toàn, giàu dinh dưỡng.
 • Lựa chọn, chế biến, sử dụng đa dạng nguồn thực phẩm sẵn có ở địa phương cho bữa ăn gia đình.
 • Ăn uống hợp lý để phòng chống suy dinh dưỡng thấp còi, nâng cao thể lực và tầm vóc người Việt Nam.
 • Thực hiện dinh dưỡng lành mạnh và tăng cường vận động thể lực để phòng chống thừa cân béo phì.
 • Thúc đẩy chính sách bảo trợ xã hội và nâng cao chất lượng dịch vụ trong chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em.

Gia đình và xã hội hãy chung tay xóa đói, giảm nghèo, cải thiện tình trạng dinh dưỡng, góp phần nâng cao thể lực và tầm vóc cho người Việt Nam.

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI TUẦN LỄ DD & PT

4.1.  Tại Trung ương:

4.1.1.Các hoạt động phục vụ triển khai Tuần lễ Dinh dưỡng và Phát triển

 • Gửi công văn của Bộ Y tế, công văn của VDD, thông điệp về Tuần lễ dinh dưỡng và phát triển, mẫu báo cáo hoạt động triển khai TLDDPT tới 63 tỉnh/thành phố (Sở Y tế và Trung tâm YTDP) và các Viện khu vực.
 • Cấp phát 02 đĩa truyền thông về thông điệp tuần lễ “Dinh dưỡng và Phát triển” và chăm sóc dinh dưỡng cho phụ nữ có thai và phụ nữ nuôi con bú tới 198 đơn vị gồm: Trung tâm Y tế Dự phòng, Trung tâm CSSKSS, Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe của 63 tỉnh thành, các viện khu vực và các huyện điểm.
 • Tổ chức Hội nghị cộng tác viên báo chí và đại biểu các ban ngành để trao đổi về nội dung và kế hoạch triển khai TLDDPT. Kết quả sau hội nghị CTV báo chí có 38 tin, bài viết được đăng tải và phát sóng trên các phương tiện thông tin đại chúng.
 • Tổ chức đưa phóng viên đi thực địa tại tỉnh Cao Bằng để thu thập thông tin, tư liệu phục vụ viết tin, bài đăng phát trên Truyền hình, Báo Sức khỏe và Đời sống, TTXVN.

4.2. Họat động ở địa phương:

Cho đến ngày 11/12/2015 chúng tôi đã nhận được báo cáo của 56/63 (đạt 89%) Trung tâm Y tế dự phòng các tỉnh/thành phố về hoạt động hưởng ứng của địa phương trong Tuần lễ DD & PT, trong đó số báo cáo đúng theo mẫu là 43/55 (78%), số báo cáo không theo mẫu 13/55 (24%). Số Trung tâm YTDP tỉnh không gửi báo cáo là 8/63 (13%).

Thống kê từ 43 mẫu báo cáo đúng theo mẫu như sau:

Bảng 1

STT

Tên hoạt động

Tỉnh

Huyện

1

Tổ chức hội nghị triển khai Tuần lễ DD & PT

16

473

2.779

Số người tham dự

1.059

14.763

72.514

2

Số lớp tập huấn về dinh dưỡng

49

1.242

2.158

Số người tham dự

4.302

14.827

36.766

3

Số buổi hướng dẫn tổ chức bữa ăn hợp lý tại gđ

27

3.753

12.869

Số người tham dự

1.058

32.066

135.099

4

Số buổi nói chuyện về 10 lời khuyên DDHL

103

2.300

6.460

Số người tham dự

8.295

45.586

169.750

5

Số buổi nói chuyện, hướng dẫn về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi nhằm phát triển VAC

23

209

1.188

Số người tham dự

1.755

3.596

38.280

6

Số câu lạc bộ về dinh dưỡng sinh hoạt trong Tuần lễ DDPT, ghi rõ nội dung

5

415

4.231

Số người tham dự

538

6.257

28.476

7

Số buổi tổ chức văn hóa, văn nghệ quần chúng với chủ đề tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ DD&PT (các bài sáng tác có nội dung phục vụ cho truyền thông dinh dưỡng)

14

98

693

Số người tham dự

0

5.279

16.835

8

Số hội thi bữa ăn hợp lý gia đình

3

125

340

Số người tham dự

299

1.674

91.054

9

Số hội thi về kiến thức thực hành chăm sóc nuôi dưỡng trẻ

39

88

670

Số người tham dự

41

1.442

3.941

10

Số lượt tuyên truyền, cổ động bằng xe lưu động (trong địa bàn hành chính của từng cấp)

23

840

895

Tỷ lệ % bao phủ trong địa bàn hành chính quản lý

481

197.262

37.519

11

Số tin bài phát sóng trên Đài Truyền thanh; loa phát thanh địa phương (kể cả tiếp sóng đài TW)

66

1.843

10.032

12

Số tin bài phát sóng trên Đài Phát thanh - truyền hình địa phương (kể cả tiếp sóng đài TW)

35

401

3.168

13

Số tin bài đăng trên báo (địa phương)

113

189

1.272

14

Số băng zôn, biểu ngữ đã treo

273

1.171

5.764

15

Số buổi đi kiểm tra, giám sát triển khai Tuần lễ DD&PT

279

2.838

2.494

16

Số đợt đi kiểm tra về ATVSTP trong Tuần lễ

91

3.769

3.607

17

Tài liệu đã nhận được từ TW (ghi rõ tên tài liệu, số lượng) VD: tời rơi, poster,...

130

2.099

4.648

18

Tài liệu nhận được của địa phương (ghi rõ tên tài liệu, số lượng) VD: tời rơi, poster,...

19.255

74.921

36.185

19

Các hoạt động khác (Ghi cụ thể)

120

140

4.980

 

Thống kê từ 13 báo cáo chưa đúng theo mẫu của 13 tỉnh gồm: Bạc Liêu, Cà Mau, Hà Tĩnh, Hậu Giang, Kon Tum, Lai Châu, Lâm Đồng, Lào Cai, Long An, Phú Thọ, Phú Yên, Thanh Hóa, Vĩnh Long. Số liệu tổng hợp như sau:

Bảng 2

STT

Tên hoạt động

Tỉnh

Huyện

1

Tổ chức hội nghị triển khai Tuần lễ DD & PT

761

 

 

Số người tham dự

15.370

 

 

2

Số lớp tập huấn về dinh dưỡng

748

 

 

Số người tham dự

15.608

 

 

3

Số buổi hướng dẫn tổ chức bữa ăn hợp lý tại gđ

2.397

 

 

Số người tham dự

86.485

 

 

4

Số buổi nói chuyện về 10 lời khuyên DDHL

5.979

 

 

Số người tham dự

57.318

 

 

5

Số buổi nói chuyện, hướng dẫn về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi nhằm phát triển VAC

1.730

 

 

Số người tham dự

35.667

 

 

6

Số câu lạc bộ về dinh dưỡng sinh hoạt trong Tuần lễ DDPT, ghi rõ nội dung

464

 

 

Số người tham dự

10.977

 

 

7

Số buổi tổ chức văn hóa, văn nghệ quần chúng với chủ đề tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ DD&PT (các bài sáng tác có nội dung phục vụ cho truyền thông dinh dưỡng)

40

 

 

Số người tham dự

2.545

 

 

8

Số hội thi bữa ăn hợp lý gia đình

91

 

 

Số người tham dự

1.692

 

 

9

Số hội thi về kiến thức thực hành chăm sóc nuôi dưỡng trẻ

66

 

 

Số người tham dự

2.793

 

 

10

Số lượt tuyên truyền, cổ động bằng xe lưu động (trong địa bàn hành chính của từng cấp)

430

 

 

Tỷ lệ % bao phủ trong địa bàn hành chính quản lý

2.262

 

 

11

Số tin bài phát sóng trên Đài Truyền thanh; loa phát thanh địa phương (kể cả tiếp sóng đài TW)

1.786

 

 

12

Số tin bài phát sóng trên Đài Phát thanh - truyền hình địa phương (kể cả tiếp sóng đài TW)

773

 

 

13

Số tin bài đăng trên báo (địa phương)

608

 

 

14

Số băng zôn, biểu ngữ đã treo

774

 

 

15

Số buổi đi kiểm tra, giám sát triển khai tuần lễ DD&PT

469

 

 

16

Số đợt đi kiểm tra về ATVSTP trong tuần lễ

514

 

 

17

Tài liệu đã nhận được từ TW (ghi rõ tên tài liệu, số lượng) VD: tời rơi, poster,...

435

 

 

18

Tài liệu nhận được của địa phương (ghi rõ tên tài liệu, số lượng) VD: tời rơi, poster,...

33.489

 

 

19

Các hoạt động khác (Ghi cụ thể)

1.804

 

 

 

7 Tỉnh chưa có báo cáo gồm: An Giang, Cần Thơ, Hà Nội, Hải phòng, Thái Bình, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc.

V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SƠ BỘ:

Công tác chuẩn bị phục vụ cho chiến dịch truyền thông tuần lễ “Dinh dưỡng và Phát triển” từ rất sớm như: thông điệp về tuần lễ DD&PT, công văn của Bộ Y tế, công văn hướng dẫn triển khai tuần lễ DD&PT của Viện Dinh dưỡng, mẫu báo cáo gửi xuống Sở Y tế, Trung tâm YTDP và các Viện khu vực,...để địa phương chủ động xây dựng kế hoạch truyền thông nhân tuần lễ DD&PT. Thông điệp năm nay với các nội dung rõ ràng, thiết thực nhằm tuyên truyền phổ biến rộng rãi trong nhân dân và các cán bộ y tế về phát triển VAC tạo nguồn thực phẩm, biết cách lựa chọn và chế biến bữa ăn gia đình, thực hiện 10 lời khuyên dinh dưỡng hợp lý,...

Như thông lệ, hoạt động này đã được Bộ Y tế, cùng các ban ngành, đoàn thể xã hội của 63 tỉnh thành trong toàn quốc hưởng ứng tích cực với các hoạt động phong phú đa dạng.

Được sự cộng tác, giúp đỡ của các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh và truyền hình và sự nhiệt tình của các phóng viên đã đăng tin, bài và phát sóng kịp thời theo kế hoạch đề ra. Nội dung truyền thông phù hợp với các thông điệp chủ chốt của chiến dịch với các hình thức đa dạng, phong phú theo từng nhóm đối tượng.

Mặc dù vậy, theo công văn triển khai của Bộ Y tế đã yêu cầu các địa phương tổng hợp báo cáo TLDDPT và hạn cuối là ngày 23/11/2015 (sau 1 tháng kết thúc TLDD&PT), nhưng một số địa phương nộp báo cáo còn chậm, đến ngày 11/12 chúng tôi đã nhận được tổng số  56/63 (đạt 89%) báo cáo, trong đó số báo cáo đúng theo mẫu là 43/55 (78%), số báo cáo không theo mẫu 13/55 (24%). Số Trung tâm YTDP tỉnh không gửi báo cáo là 8/63 (13%). Tuy nhiên, lại có 2 tỉnh như Nghệ An, Tiền Giang gửi báo cáo từ sớm và kèm ảnh hoạt động.

VI. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT:

 • Cần có kinh phí để tổ chức Hội nghị triển khai các chiến dịch truyền thông như: ngày vi chất dinh dưỡng, tuần lễ DD&PT tại 2 miền với tần suất 2 năm/ 1 lần để phổ biến, hướng dẫn các nội dung và hoạt động truyền thông, thu thập báo cáo và tổng hợp.
 • Tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá về hoạt động truyền thông trong các chiến dịch Tuần lễ DD&PT, Ngày Vi chất dinh dưỡng hàng năm.

 

 

VIỆN TRƯỞNG

(Đã ký)

 

LÊ DANH TUYÊN