Giới thiệu Khóa tập huấn cán bộ dinh dưỡng năm 2013

Cập nhật: 8/14/2013 - Lượt xem: 10930

Với mong muốn nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng triển khai các hoạt động dinh dưỡng cho Cán bộ làm công tác dinh dưỡng, đặc biệt là trong lĩnh vực dinh dưỡng cho trẻ nhỏ, chúng tôi thiết kế chuyên trang “Tập huấn nghiệp vụ” (http://taphuan.mattroibetho.vn) trên trang thông tin điện tử Mặt trời Bé thơ.

1.      Mục tiêu: Cung cấp Giáo trình và các Tài liệu tham khảo cho khóa tập huấn nghiệp vụ về Nuôi dưỡng trẻ nhỏ, Giáo dục truyền thông và Hướng dẫn kỹ thuật cho các hoạt động chuyên môn liên quan đến dinh dưỡng trẻ em, như cách Cân, đo trẻ em; Chấm biểu đồ phát triển; Nuôi con bằng sữa mẹ, Ăn bổ sung…Học viên sau khi tham dự khóa tập huấn sẽ đạt được trên 70% số điểm của bài thi trắc nghiệm cuối khóa.

2.      Đối tượng: Cán bộ chuyên trách dinh dưỡng, Cộng tác viên dinh dưỡng…

3.      Nội dung và Hình thức thể hiện:

Nội dung: Chủ đề các bài giảng bao gồm:

1.      Nuôi con bằng sữa mẹ

2.      Ăn bổ sung hợp lý

3.      Hướng dẫn triển khai các hoạt động Truyền thông giáo dục dinh dưỡng ở cộng đồng

4.      Cách thu thập số liệu nhân trắc và đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ em

5.      Hướng dẫn sử dụng Biểu đồ phát triển

6.      Giới thiệu một số tài liệu truyền thông thay đổi hành vi về nuôi dưỡng trẻ nhỏ

Hình thức thể hiện: các file Powerpoint được trình chiếu dạng slide show. Học viên có thể tải về để tự xem/đọc các phần trình chiếu, sau mỗi bài có các tài liệu đọc thêm, tham khảo, và cuối cùng là các câu hỏi kiểm tra trắc nghiệm có chấm điểm.


Nhóm quản trị Dự án A & T