Giới thiệu tóm tắt Chương trình đào tạo cử nhân dinh dưỡng

Cập nhật: 2/24/2013 - Lượt xem: 12490
Thực hiện quyết định số 5158/QĐ - BGDĐT ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc cho phép Trường Đại học Y Hà Nội đào tạo trình độ đại học ngành Dinh dưỡng. Từ năm 2013, trường Đại học Y Hà Nội tuyển sinh đào tạo cử nhân Dinh dưỡng như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp chương trình phổ thông trung học hoặc bổ túc văn hoá theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Chỉ tiêu tuyển sinh: 50 chỉ tiêu

3. Thời gian đào tạo: 4 năm

4. Mục tiêu đào tạo

Đào tạo cử nhân Dinh dưỡng có kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức chuyên ngành và kỹ năng thực hành cơ bản để giải quyết các vấn đề dinh dưỡng cộng đồng, an toàn thực phẩm và dinh dưỡng lâm sàng - tiết chế, có khả năng độc lập thực hiện một số kỹ thuật cơ bản của chuyên ngành để phục vụ cho công tác dinh dưỡng dự phòng và chăm sóc dinh dưỡng cho người bệnh và cho cộng đồng; có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm cao, tác phong thận trọng, chính xác; có khả năng tự học và nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

5. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp: Các chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm, các bệnh viện trung ương, tỉnh huyện trong cả nước, các trường Đại học Y, các Vụ, Cục Bộ Y tế, các Viện nghiên cứu Dinh dưỡng và thực phẩm, các Viện nghiên cứu chăm sóc sức khỏe ,Sở y tế; Trung tâm y tế dự phòng tuyến tỉnh, huyện; Trung tâm phòng chống HIV/ AIDS; Trung tâm truyền thông - Giáo dục sức khoẻ; Chi cục Dân số - KHHGĐ, và cơ sở y tế khác có liên quan đến dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm. Các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế hoạt động trong lĩnh vực Y tế công cộng, Y học dự phòng. Các cơ sở chế biến thực phẩm và dinh dưỡng. Các công ty du lịch và các cơ sở, dịch vụ ăn uống, các trường học, nhà máy, xí nghiệp,...

6. Bậc sau đại học có thể tiếp tục học: Thạc sỹ, Tiến sỹ

Chi tiết xin liên hệ: TS. Huy, đt 0913558179 hoặc ThS. Linh, đt 0936582588