Hưởng ứng Tuần lễ Dinh dưỡng và Phát triển từ ngày 16 đến ngày 23/10/2015

Cập nhật: 9/28/2015 - Lượt xem: 9820

Chủ đề của FAO về Ngày lương thực thế giới 16/10/2015:

Tiếng Anh: Social Protection and agriculture: breaking the cycle of rural poverty.

Dịch Tiếng Việt: Bảo trợ xã hội và nông nghiệp để phá vỡ vòng đói nghèo ở nông thôn.

Thông điệp Tuần lễ Dinh dưỡng và Phát triển

(từ ngày 16 đến ngày 23/10/2015)

Chủ đề của chiến dịch truyền thông Tuần lễ “Dinh dưỡng và Phát triển” của Bộ Y tế đề ra để hưởng ứng Ngày lương thực Thế giới năm 2015 là:

“Thúc đẩy chính sách bảo trợ xã hội và Phát triển nông nghiệp bền vững góp phần giảm đói nghèo, nâng cao tình trạng dinh dưỡng cho người Việt Nam”.

  • Phát triển VAC để tăng thu nhập gia đình, tạo nguồn thực phẩm sạch, an toàn, giàu dinh dưỡng.

  • Lựa chọn, chế biến, sử dụng đa dạng nguồn thực phẩm sẵn có ở địa phương cho bữa ăn gia đình.

  • Ăn uống hợp lý để phòng chống suy dinh dưỡng thấp còi, nâng cao thể lực và tầm vóc người Việt Nam.

  • Thực hiện dinh dưỡng lành mạnh và tăng cường vận động thể lực để phòng chống thừa cân béo phì.

  • Thúc đẩy chính sách bảo trợ xã hội và nâng cao chất lượng dịch vụ trong chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em.

Gia đình và xã hội hãy chung tay xóa đói, giảm nghèo, cải thiện tình trạng dinh dưỡng, góp phần nâng cao thể lực và tầm vóc cho người Việt Nam.


Tải về:

1. Công văn số 6926/BYT-DP của Bộ Y tế ngày 18 tháng 9 năm 2015 về việc Tổ chức tuần lễ “Dinh dưỡng và Phát triển”.

2. Công văn số 662/VDD-GDTT của Viện Dinh dưỡng ngày 18 tháng 09 năm 2015 về việc Hướng dẫn tổ chức triển khai Tuần lễ “Dinh dưỡng và Phát triển" năm 2015.

3. Thông điệp Tuần lễ "Dinh dưỡng và Phát triển" năm 2015

4. Hướng dẫn tổ chức triển khai Tuần lễ Dinh dưỡng và Phát triển năm 2015 (Kèm theo công văn số: 662/ VDD-GDTT, ngày 18/9/2015)

5. Mẫu báo cáo hoạt động triển khai Tuần lễ "Dinh Dưỡng và Phát triển" năm 2015