Sinh hoạt khoa học tìm hiểu về thực trạng Bảng cân đối thực phẩm (Food Balance Sheet- FBS) tại Việt Nam và dự thảo phát triển khung FBS

Cập nhật: 12/31/2023 - Lượt xem: 2844

Ngày 14/12/2023 tại Viện Dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng (Bộ Y tế) phối hợp với Liên minh Bioversity và CIAT tổ chức họp tìm hiểu về thực trạng Bảng cân đối thực phẩm (Food Balance Sheet- FBS) tại Việt Nam và dự thảo phát triển khung FBS

Cuộc họp với sự tham gia của các đại biểu đại diện các Bộ, ngành, cơ quan: Tổng Cục thống kê, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế, Viện khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông thôn, nhằm chia sẻ về thực trạng và tầm quan trọng trong việc xây dựng Bảng cân đối thực phẩm (Food Balance Sheet- FBS) tại Việt Nam, và sự phối hợp liên ngành trong việc phát triển khung FBS này.

Chủ trì cuộc họp PGS Trương Tuyết Mai, Phó Viện trưởng, Viện Dinh dưỡng trình bày các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ dinh dưỡng trong kế hoạch hành động quốc gia chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm minh bạch, trách nhiệm và bền vững ở Việt Nam đến năm 2030 theo Quyết định số 300/QĐ-TTg ngày 28 tháng 03 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ nêu cao vai trò và nhiệm vụ của phối hợp liên ngành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công thương, Bộ Y tế, và các cấp địa phương. Qua đó khẳng định tầm quan trọng trong việc xây dựng Bảng cân đối thực phẩm (Food Balance Sheet- FBS) tại Việt Nam và việc thành lập Ban chỉ đạo và nhóm kỹ thuật liên ngành từ trung ương đến địa phuong trong nội dung này.

Các đại diện Tổng Cục thống kê cho biết việc xây dựng khung Bảng cân đối thực phẩm là rất cần thiết, phía Tổng Cục thống kê đã xây dựng khung này theo sự hỗ trợ của tổ chức FAO từ năm 2016. Tuy nhiên số lượng thực phẩm trong bảng còn hạn chế và việc  tính toán vướng mắc rất nhiều về mặt kỹ thuật cùng với khoảng trống dữ liệu rất lớn. Để có được dữ liệu đầy đủ giúp tính toán  thực hiện được thì cần sự phối hợp của các Bộ, ngành rất quan trọng

Tại phiên thảo luận chung, các đại biểu tham gia đã chia sẻ các thách thức và khó khăn trong việc xây dựng và phát triển khung Bảng cân đối thực phẩm (Food Balance Sheet- FBS) tại Việt Nam, từ đó để xuất ra các giải pháp về mặt chính sách và và kỹ thuật nhằm tiếp cận và tháo gỡ những khó khăn đang gặp phải

Một số hình ảnh tại cuộc họp

                 
    
   
    
   
    
 
 
 

TS.Tuấn Thị Mai Phương – Khoa Giám sát & Chính sách Dinh dưỡng – Viện Dinh dưỡng